Bezpečnost potravin

Výživa, potraviny a zdraví 2023 – Studentská konference Praha

Vydáno: 2. 2. 2023
Autor: Společnost pro výživu

Abstrakty je možné přihlásit do 20. března 2023.

Pořadatel:
Společnost pro výživu, z.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o.
po záštitou 1. lékařské fakulty UK, Praha

Termín akce23. května 2023

Místo konání: 
posluchárna Fyziologického ústavu 1. lékařské fakulty UK (č.m. 0300), Albertov 5, Praha 2

 1. Konference je určena k prezentaci témat bakalářských, magisterských a doktorandských prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských, zemědělských a veterinární hygieny se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví.
 2. Délka jedné prezentace je 15 min.
 3. Pokyny pro přihlašování a zasílání abstraktů:
  Abstrakty mohou být předkládány v českém i anglickém jazyce.
  Délka textu abstraktu je omezena na 1500 znaků včetně mezer.
  Název abstraktu, jména autorů a název pracoviště se do tohoto limitu nezapočítávají. Bezprostředně po odeslání elektronické přihlášky na:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWfbdjp2aHZk-rv1zMrccVarlY7ZKyGDuAIcUBCb3tasHovA/viewform  s abstraktem bude hlavnímu prezentujícímu autorovi automaticky e-mailem zasláno potvrzení o registraci s přiloženým přihlášeným abstraktem, kontaktními údaji a odkazem, na kterém je možné abstrakt dodatečně opravit.
  Za jazykovou správnost a obsahovou úplnost abstraktu ručí autor.
 4. Termín ukončení podávání přihlášek a abstraktů: 20. 3. 2023 (pondělí) do 23:55 hodin.
 5. Po uzávěrce budou abstrakty vyhodnoceny odbornou komisí Společnosti pro výživu a 1. LF UK.
  Na základě hodnocení odborné komise budou nejlépe hodnocené abstrakty přijaty k přednášce.
  Uchazeči obdrží rozhodnutí odborné komise o typu prezentace začátkem května 2023.
 6. Program konference bude k dispozici 14 dní před konáním konference
 7. Studenti, kteří na konferenci vystoupí s přednáškou, obdrží potvrzení o účasti na studentské vědecké konferenci, roční předplatné časopisu Výživa a potraviny v elektronické podobě a volný vstup na vybranou odbornou akci, pořádanou Společností pro výživu
 8. Vstup na konferenci je volný.

Odborní garanti konference:
MUDr. Petr Tláskal, CSc. – Společnost pro výživu
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. – Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT
MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D. – 1. LF UK

 

Zdroj: Společnost pro výživu