Bezpečnost potravin

Výživa, potraviny a zdraví 2018 – X. studentská konference – Praha

Vydáno: 4. 12. 2018
Autor: Společnost pro výživu

Konference se koná 5. 12. 2018 na 3. lékařské fakultě UK v Praze 10.

Pořadatel:
Společnost pro výživu, z.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o.
3. lékařská fakulta UK, Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT, Praha

Termín akce:
5. prosince 2018
Začátek konference je v 9.00 hod.

Místo konání:
3. LF UK – Konferenční sál Radany Königové
Ruská 87, 100 00 Praha 10


Konference je určena k prezentaci témat bakalářských, diplomových a doktorských prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských a zemědělských, se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví. Délka jednoho sdělení je 15 min.

Studenti, kteří na konferenci vystoupí s přednáškou, obdrží potvrzení o účasti na studentské vědecké konferenci, publikaci Výživa a potraviny pro zdraví a volný vstup na vybrané odborné akce, pořádané Společností pro výživu v roce 2018.

      Vstup na konferenci je volný.

Odborní garanti konference:
Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. – Ústav hygieny 3. LF UK
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. – Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT
 

Zdroj: Společnost pro výživu


Foto: Shutterstock