Bezpečnost potravin

Výživa, potraviny a zdraví 2017 – IX. studentská konference

Vydáno: 18. 5. 2017
Autor: Společnost pro výživu

Studentská konference se bude konat 23. června v Brně.

Pořadatelé: Společnost pro výživu, z.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o., Lékařská fakulta MU, Brno, Agronomická fakulta MENDELU  v Brně, Chemická fakulta VUT v Brně

Termín akce: 23. června 2017

Místo konání: Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MU, Brno, 
                      Kamenice 753/5, 625 00 Brno

Organizační pokyny:
Konference je určena k prezentaci témat bakalářských a diplomových prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských, zemědělských a veterinární hygieny se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví. Délka jednoho sdělení je 15 min.

Přihlášky s uvedením autorů, názvu přednášky, vysoké školy a fakulty, studijního oboru, typu práce (bakalářská, magisterská) a jména školitele zašlou zájemci na adresu:
 
Lékařská fakulta MU
MVDr. Halina Matějová
Ústav ochrany a podpory zdraví
Kamenice 753/5, 625 00  Brno
e-mail: hmatej@med.muni.cz
 
Termín zaslání přihlášek k aktivní účasti je 21.6. 2017.
Na základě zaslaných přihlášek bude sestaven program konference. Organizátoři konference si vyhrazují právo přihlášku odmítnout bez udání důvodu.

Začátek konference v 10.00 hod. (prezence 9.30 -10.00)

Studenti, kteří na konferenci vystoupí s přednáškou, obdrží publikaci Výživa a potraviny pro zdraví, potvrzení o účasti na vědecké konferenci a volný vstup na odborné akce pořádané SPV v roce 2018.

Vstup na konferenci je volný. Přihlášky k pasivní účasti je třeba zaslat na výše uvedenou adresu nejpozději do 22. 6. 2017.

Odborní garanti konference:
Prof. MUDr. Zuzana Derflerová – Brázdová, DrSc. – Lékařská fakulta, Ústav ochrany podpory zdraví, MU Brno
Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. – Agronomická fakulta, Ústav technologie potravin, MENDELU v Brně
RNDr. Milena Vespalcová, Ph.D. – Chemická fakulta, Ústav chemie potravin a biotechnologií, VUT v Brně

Zdroj: Společnost pro výživu