Bezpečnost potravin

Výživa a potraviny – 5/2013

Vydáno: 24. 9. 2013
Autor: berankova1

Obsah časopisu Společnosti pro výživu s přílohou "Zpravodaj pro školní stravování".

Výživa a potraviny – 5/2013
OBSAH:
Michalová, I., Turek, B., Šíma, P.:
Jak a proč výživa ovlivňuje zdraví.
2. část: Zdravotní tvrzení – právní základ
Machová, A., Boledovičová, M., Schönbauerová, A., Mojžíšová, A.:
Vliv vybraných sociálních determinant na vznik obezity a nadváhy u dětí
Pokora, J.:
Jakost potravin v České republice z pohledu Státní zemědělské a potravinářské inspekce
Kejmarová, M., Němečková, I., Roubal, P., Gabrovská, D., Laknerová, I., Rysová, J.:
Mléčné krémy se zeleninovými výlisky
Sedláček, P., Langmajerová, J., Zloch, Z.:
Aktuální poznatky o významu antioxidantů ve výživě
Štiková, O., Mrhálková, I., Sekavová, H.:
Relace spotřebitelských cen potravin a nápojů v ČR a sousedních státech
Marounek, M., Mozrová, V.:
Přítomnost patogenní bakterie Cronobacter spp. v potravinách z obchodní sítě a ve vzorcích z prostředí

Pozvánka na konferenci Dietní výživa 2013


Zpravodaj pro školní stravování – 5/2013
OBSAH

Nová generace
Vybrané ekonomické aspekty činnosti školní jídelny
Některé negativní vlivy reklamy na jídelní chování dětí
Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF)
Onemocnění z potravin častá i méně častá – Virové hepatitidy
Výsledky kontrol drůbežího masa budou i na webu
Jak a čím se živit? Proč? Co? Jak?

 
Zdroj:  Společnost pro výživu