Bezpečnost potravin

Vývoz holandské drůbeže a vajec obnoven

Vydáno: 9. 7. 2003
Autor:

Evropská komise dala dočasný souhlas k obnovení vývozu holandské drůbeže a vajec s platností od 11. července.

Vzhledem k tomu, že v průběhu června nebyl v Nizozemsku zaznamenán ani jeden případ výskytu ptačí chřipky, Evropská komise 2. července rozhodla, že není důvod prodlužovat ochranná opatření, a dala souhlas k dočasnému obnovení vývozů živé drůbeže a násadových vajec z některých oblastí Nizozemska, které byly dříve tímto vysoce nakažlivým onemocněním postiženy, s platností od 11. července. EK tak zvýšila naděje, že obchod drůbeží bude brzy obnoven v plném rozsahu. V Nizozemsku, které je čtvrtým největším vývozcem drůbeže na světě, bylo ptačí chřipkou postiženo na 255 farem. Zhruba 80 milionů kusů kuřat, kachen, hus a krůt muselo být utraceno, než se podařilo zvládnout nákazu, která se objevila počátkem března. Nemoc se rozšířila do sousední Belgie a Německa, kde je již nákaza prakticky zažehnána a obchod se obnovuje.
Více informací v tiskové zprávě EK europe.eu.int