Bezpečnost potravin

Vývoz do Ruské federace – režim vystavování rostlinolékařských osvědčení

Vydáno: 4. 9. 2014
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 4. 9. 2014.

Ruská federace zakázala od 7. 8. 2014 dovoz některých komodit původem ze zemí EU. O zákazu a dalších podrobnějších informací Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále „ÚKZÚZ“) informoval prostřednictvím tiskových zpráv vývozce, obchodníky a přepravce. V návaznosti na tyto zprávy upozorňujeme, že úřad ochrany rostlin Ruské federace (Rosselkhoznadzor) vydal prohlášení, ve kterém informuje o nárůstu dodávek produktů rostlinného původu, které doprovází rostlinolékařské osvědčení vydané ve členských zemích EU, kde je uveden původ zboží mimo země EU. Zejména se jedná o Makedonii, Srbsko, Alžírsko, Zimbabwe, Turecko, Maroko, Bosnu a Hercegovinu a další země.

Z tohoto důvodu je nezbytné upozornit vývozce, že v souladu s Mezinárodním standardem pro fytosanitární opatření č. 12, kdy je zásilka opatřena rostlinolékařským osvědčením, které uvádí místo původu komodity jiné, než ve vyvážejícím státu, může být taková komodita kvalifikována jako taková, která změ­nila fytosanitární stav, a tím může být předmětem omezujících opatření stanovených v nařízení vlády Ruské federace č. 778 ze dne 7. 8. 2014 v souladu s vydaným dekretem prezidenta Ruské federace ze dne 6. 8. 2014 č. 560, o použití zvláštních hospodářských opatření pro zajištění bezpečnosti Ruské federace (zákaz dovozu).

Proto je nutné, aby v případě vývozů komodit, které nemají původ v EU, bylo u rostlinolékařského osvědčení vydaného členským státem EU, přiložen i originál rostlinolékařského osvědčení ze země původu nebo jeho ověřená kopie a popř. i další dokumenty, které budou garantovat původ vyvážené komodity. V případě nesouladu mezi dokumenty, jejich absenci nebo pochybností o původu vyvážené komodity, bude v souladu s celními předpisy Ruské federace, taková zásilka vrácena dodavateli nebo zničena. ÚKZÚZ bude při vývozní rostlinolékařské certifikaci vyžadovat tyto dokumenty a v případě, že nebudou k vyvážené zásilce k dispozici, nevystaví rostlinolékařské osvědčení.

V případě jakýchkoliv dotazů k zákazu vývozu stanovených komodit do Ruské federace se obraťte na ÚKZÚZ, Odbor dovozu a vývozu, e-mail: odv@ukzuz.cz.

Zdroj:  ÚKZÚZ