Bezpečnost potravin

Vývoj výživových doporučení pro tuky

Vydáno: 20. 6. 2016
Autor: Společnost pro výživu

Přehledová práce publikovaná Společností pro výživu.


Foto:Shutterstock

Abstrakt
Role tuků ve výživě patří mezi trvale vyhledávaná témata pro media a internetové diskuse. Objevuje se spousta protichůdných informací. Nezasvěcenému čtenáři to může připadat jako by vznikaly nové objevy na poli vědních oborů zabývajících se výživou. Nicméně výživová doporučení pro tuky prodělávají jen malé změny. Výživové dávky pro tuky se mírně zvýšily za současného snížení doporučovaného příjmu pro sacharidy, zejména pro přidané cukry. Tolerovaný příjem pro nasycené a trans mastné kyseliny zůstává stejný. Větší pozornost mimo doporučení pro jednotlivé živiny se věnuje celkové skladbě stravy a stravovacím zvyklostem. Jako důležité se jeví věnovat pozornost všem rizikovým živinám (soli, přidaným cukrům, nasyceným a trans mastným kyselinám), které při nadměrné konzumaci mají negativní vliv na zdraví.

Celý článek „Vývoj výživových doporučení pro tuky
Autor článku: Doc. Ing. Jiří Brát, CSc, Vím, co jím a piju o.p.s.

Zdroj: Společnost pro výživu