Bezpečnost potravin

Vývoj spotřeby potravinářských výrobků v ČR v uplynulém desetiletí

Vydáno: 18. 12. 2023
Autor: Společnost pro výživu

Společnost pro výživu publikovala článek „Vývoj spotřeby potravinářských výrobků v ČR v uplynulém desetiletí“ v časopise „Výživa a potraviny 6/2023“.

Abstrakt
V článku je hodnocen vývoj celkové hmotné spotřeby jednotlivých potravin a stručně i nealkoholických nápojů za období let 2012–2021. Jsou zde rovněž zmapovány faktory, které spotřebu potravin nejvíce ovlivnily. Pozornost je věnována vývoji poptávky a spotřeby v letech 2020 a 2021, kdy byla ČR zasažena pandemií covid-19. Z provedené analýzy je zřejmé, že u většiny hodnocených potravin došlo během posledních sledovaných 10 let k nárůstu spotřeby. Pozitivním zjištěním z hlediska výživových požadavků je výrazné zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny, mlékárenských výrobků, drůbežího masa a luštěnin, naopak nepříznivě lze hodnotit nárůst spotřeby cukru. K poklesu spotřeby došlo u pekárenských výrobků, sádla a všech druhů nealkoholických nápojů.

Klíčová slova: spotřeba, potraviny, nealkoholické nápoje, pandemie covid-19

Zdroj: Společnost pro výživu