Bezpečnost potravin

Vývoj situace AMP v Maďarsku

Vydáno: 29. 5. 2018
Autor: Africkymorprasat.cz

První nakažený divočák v Maďarsku byl nalezen 21. dubna v župě Héves severovýchodně od Budapešti.


Měsíc od nálezu prvního uhynulého kusu černé zvěře v Maďarsku, u něhož byla potvrzena nákaza africkým morem prasat (AMP), eviduje maďarská Národní agentura pro bezpečnost potravin (Nébih) celkem osm divočáků pozitivních na AMP. Vývoj nákazové situace vzbuzuje velké obavy na Slovensku.

První kus v Maďarsku byl nalezen 21. dubna v župě Héves severovýchodně od Budapešti. Z této oblasti pochází dalších pět nálezů z období do 23. května.

Dne 16. května byl nalezen uhynulý divočák pozitivní na AMP u obce Tiszakerecseny na východě Maďarska těsně u hranic s Ukrajinou (župa Szabolcs-Szatmár). O týden později přibyl v této oblasti další nález (mapa 1).

Velké obavy z rozšíření AMP panují na Slovensku, neboť ohniska AMP v Maďarsku leží poměrně blízko slovensko-maďarské státní hranice (20–40 km). Státní veterinární a potravinářská správa Slovenské republiky vyhlásila v reakci na vývoj situace nárazníkovou zónu podél státní hranice s Maďarskem (mapa 2). V honitbách, které do ní spadají, platí následující režim:

1. Celoroční intenzivní lov černé zvěře za účelem monitoringu AMP a snižování hustoty populace prasete divokého.
2. Opatření ke snížení hustoty populace prasete divokého a dosažení normovaných kmenových stavů.
3. Sanace uhynulé černé zvěře a vedlejších živočišných produktů z ulovené zvěře.
4. Dodržování opatření při manipulaci s ulovenými divočáky, zbytky jejich těl a též s uhynulými divočáky vedoucí k zamezení šíření AMP.
5. Opatření k odebírání a předkládání vzorků na vyšetřování veškeré ulovené a nalezené uhynulé černé zvěře.
6. Monitoring černé zvěře a odběr vzorků pouze osobami proškolenými k prohlídkám zvěře po ulovení na místě nebo osobami proškolenými regionální veterinární a potravinovou správou (RVPS) pro odběr vzorků na klasický mor prasat.
7. Vedení evidence uživateli honiteb o každém uloveném či uhynulém divočákovi a rozdělení zvěřiny.
8. Možnost uvádět na trh ulovené divočáky a přemísťovat je z honitby až po obdržení negativního laboratorního výsledku vyšetření na AMP.
9. Možnost přemísťování živých odchycených divočáků mimo honitby pouze do obor v rámci nárazníkové oblasti a se souhlasem příslušně RVPS.
10. Měsíční předkládání hlášení o lovu a úhynu černé zvěře příslušnému okresnímu úřadu.

Podle portal.nebih.gov.hu a www.polovnickakomora.sk


Zdroj:
http://www.africkymorprasat.cz/aktuality/vyvoj-situace-amp-v-madarsku