Bezpečnost potravin

Využití metody CRISPR ve vaječném průmyslu

Vydáno: 30. 3. 2021
Autor: BIOTRIN

Informace organizace BIOTRIN

Drůbežářský průmysl, jako jedno z hlavních odvětví zajišťujících živočišnou stravu, se za účelem zefektivnění výroby a zlepšení podmínek chovaných zvířat neustále rozvíjí a inovuje. To platí i o jedné z jeho oblasti – vaječném průmyslu. Přesto jsou v něm i nadále každoročně utraceny miliardy narozených malých kohoutků, jež nelze využít jako nosnice, ani k výkrmu na maso jako brojlery.

Určení pohlaví, tzv. sexace, je prováděna obvykle až po vylíhnutí, což vede nejen k plýtvání penězi za inkubaci vajec, ale především ke zbytečnému zabíjení živých zvířat. Snaha o nalezení řešení tohoto problému je tak jednou z priorit současného drůbežářského průmyslu.

V Izraeli byl spuštěn podnikatelský záměr zvaný „eggXYt“, který si klade za cíl vyřešit problém s utracením kuřat samčího pohlaví ve vaječném průmyslu, a to pomocí úpravy genomu kura metodou CRISPR.

Principem je vložení genetického biomarkeru do vajec nesoucích samčí pohlaví. Tento biomarker září, když vejce prochází skenerem, díky čemuž lze snadno identifikovat samčí vejce ihned po snesení, tj. před zahájením 21denního inkubačního procesu.

To je považováno za průlom v určování pohlaví vajec, protože jiné techniky (např. 3D skenování vajec, plynová chromatografie s hmotnostním spektrometrem či multidimenzionální spektrální mapovací technologie) je možné využít pouze tehdy, když jsou vajíčka několik dní v inkubačním procesu.

Technologie společnosti eggXYt je navíc neinvazivní, rychlá, cenově výhodná a 100% přesná.

Generální ředitel společnosti, Yehudy Elram, také tvrdí, že v současné době se jedná o jedinou vědecky ověřenou technologii, která dokáže určit pohlaví embrya kuřete ve vejci již v den snesení vejce, a také odhaduje, že tato technologie umožní významně změnit ekonomiku vaječného průmyslu.

Elram dále poukazuje na to, že nejsou na místě žádné obavy ohledně genetické modifikace u vajec. Samičí vajíčka, která jsou inkubována, nejsou metodou CRISPR pozměněna; nositeli biomarkeru jsou pouze samčí vejce, která se nevylíhnou a použijí se v jiných průmyslových odvětvích, například kosmetice.

 

Zdroj:

 

Zdroj článku: BIOTRIN