Bezpečnost potravin

Výukový program pro ministerstvo školství „Výživa ve výchově ke zdraví“

Vydáno: 2. 3. 2011
Autor:

Informační centrum bezpečnosti potravin zpřístupnilo na webových stránkách viscojis.cz/teens výukový program "Výživa ve výchově ke zdraví" pro pedagogy a žáky 2. stupně základních škol

Výukový program vytvořilo Informační centrum bezpečnosti potravin MZe pro rezort Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)  ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou UK,  MZ ČR,  ÚZEI a Společností pro výživu.   Výukový program je umístěn na webových stránkách www.viscojis.cz/teens a je primárně určen pedagogům a žákům 2. stupně ZŠ.   Cílem programu je nabídnout rezortu MŠMT kvalitní podpůrný produkt, který vychází z ověřených informačních zdrojů a má ambice zatraktivnit výuku daného tématu.

Samotný program je rozdělen na šest základních témat:
– Živiny a voda
– Výživová doporučení
– Výživa a nemoci
– Nákazy z potravy a jejich prevence
– Otravy z jídla
– Potraviny a bezpečnost

Každý pedagog tak má možnost si ke své výuce vybrat jak celý program, tak i jednotlivá témata. Výhledově bude na tomto webu ke každému tématu připraven pracovní sešit k volnému stažení, který bude sloužit k procvičení probrané látky.  Ve školním roce 2011–2012  se do pilotního programu již zapojilo několik základních škol a dle jejich  vyhodnocení se bude program dále aktualizovat.

Program najdete: zde