Bezpečnost potravin

Výtažek z hřebenu kohouta jako nová složka potravin

Vydáno: 27. 12. 2013
Autor: berankova1

Evropská komise schválila uvedení výtažku z hřebenu kohouta na trh jako nové složky potravin.

Evropská komise přijala toto rozhodnutí:
Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/705/EU ze dne 29. listopadu 2013, kterým se povoluje uvedení výtažku z hřebenu kohouta na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2013) 8319)

Článek 1
Výtažek z hřebenu kohouta, jak je definován a specifikován v příloze I, může být uveden na trh jako nová složka potravin pro použití a maximální množství stanovená v příloze II.

Článek 2
Označení výtažku z hřebenu kohouta, povolené tímto rozhodnutím, na etiketě potravin, které jej obsahují, zní „výtažek z hřebenu kohouta“ nebo „výtažek z kohoutího hřebenu“.

Článek 3
Toto rozhodnutí je určeno společnosti Bioiberica S.A., Plaça Francesc Macià, 7. 8B, 08029 Barcelona, Španělsko.


SPECIFIKACE VÝTAŽKU Z HŘEBENU KOHOUTA

Definice:
Výtažek z hřebenu kohouta se získává z druhu Gallus gallus enzymatickou hydrolýzou kohoutího hřebenu a následnou filtrací, koncentrací a srážením. Hlavními složkami výtažku z hřebenu kohouta jsou glykosaminoglykany, hyaluronová kyselina, chondroitin-sulfát A a dermatan-sulfát (chondroitin-sulfát B).

Zdroj:  Úřední věstník Evropské unie, L 322, 3.12.2013, s. 39-41