Bezpečnost potravin

Vysoké hladiny PAU v sušeném ovoci

Vydáno: 24. 11. 2004
Autor:

Nejnovější výsledky šetření ohledně zatížení potravin polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU) ukazují na vysoký obsah v sušeném ovoci, některých olejích, uzených výrobcích a čerstvých měkkýších. Velké rozdíly jsou v příjmu PAU v jednotlivých zemích.

Příjem polycyklických aromatických uhlovodíků je v Evropě velmi rozdílný a podle nové zprávy vyplývající z vědecké spolupráce známé jako SCOOP se pohybuje od 14 ng/osobu, den v Belgii po 270 ng ve Finsku. Nejvyšší hladiny PAU byly zjištěny v sušeém ovoci.
V Belgii jsou hlavním zdrojem PAU rostlinné oleje, ve Finsku uzené masné výrobky, chléb a obiloviny. Dále jsou PAU obsaženy v pizzách, rybách, uzených rybách, ale i nealkoholických nápojích, kávě, čaji a mléce. V Itálii v závislosti na způsobu stravování dosahují obyvatelé některých oblastí denního příjmu až 320 ng, ale průměr je 170 ng.
Značné rozdíly jsou v zatížení stejných potravin v různých zemích, což vyplynulo z 8 000 analýz provedených v 13 členských státech a Norsku.
Jediným PAU, který byl analyzován soustavně byl benzo(a)pyren, zatímco ostatních 30 PAU bylo testováno v různém rozsahu.
Nejvyšší hodnoty byly zjištěny u sušeného ovoce (48,10 µg/kg), oleje z matolin (17,7 µg/kg), uzených ryb (5,28 µg/kg), oleje z hroznových semen (4,2 µg/kg), uzených masných výrobků (3,27 µg/kg) a čerstvých měkkýšů (3,08).
V legislativě EU (změna nařízení 466/2001) již byly stanoveny limity pro rozhodující marker PAU – benzo(a)pyren, a sice v dětské výživě (1 μg/kg), olejích (2 μg/kg) a v uzených rybách a mase (5 μg/kg). Limity pro sušené ovoce nejsou zatím stanoveny.
EU Food Law, 2004, č. 185, s. 7-8