Bezpečnost potravin

Vysoké dávky doplňků stravy s vitaminem D mohou z dlouhodobého hlediska škodit zdraví

Vydáno: 9. 1. 2024
Autor: BfR

Foto: Shutterstock

Vitamin D má mezi vitaminy zvláštní postavení – na rozdíl od většiny vitaminů, které je třeba přijímat s potravou, si ho tělo může vyrábět samo, a to v kůži působením slunečního záření. Při dostatečném vystavení slunečnímu záření se vlastní tvorba podílí na zásobování organismu vitaminem D z 80 až 90 %. Pro některé lidi může mít užívání doplňků vitaminu D přesto smysl – např. pro osoby, které jsou nemocné nebo tráví venku málo času nebo vůbec žádný. Vysoké dávky doplňků stravy s obsahem 100 mikrogramů (µg), popř. 4 000 mezinárodních jednotek (IU) vitaminu D nebo více na denní dávku však nejsou pro dostatečné zásobení nezbytné. „Každý, kdo takové doplňky dlouhodobě užívá, riskuje nepříznivé zdravotní účinky,“ říká Dr. Karen Ildico Hirsch-Ernst. „V některých klinických studiích vedl denní příjem 100 mikrogramů vitaminu D po delší dobu ve srovnání s kontrolní skupinou k většímu poklesu hustoty kostí u starších žen, zvýšení rizika pádů a zhoršení srdeční funkce u osob se srdečním onemocněním.“ Spolkový institut pro hodnocení rizik (BfR) doporučuje spotřebitelům, kteří si chtějí doplnit vitamin D, aby užívali doplňky stravy s obsahem do 20 µg vitaminu D v denní dávce. S touto dávkou lze dosáhnout potřebné koncentrace vitaminu D v těle i bez vystavení kůže slunečnímu záření, aniž by bylo možné očekávat nepříznivé zdravotní účinky.

Množství vitaminu D, které tělo produkuje, se u jednotlivých osob značně liší a závisí na mnoha faktorech, jako je typ pokožky, věk a roční období. Například lidé s tmavší pletí produkují méně vitaminu D než lidé se světlejší pletí a starší lidé ho produkují méně než mladší. Kromě toho v zimním období od října do března není sluneční záření v našich zeměpisných šířkách dost silné pro dostatečnou tvorbu vitaminu D.  Tělo je však schopné tento vitamin ukládat do tukové a svalové tkáně. Při fyzické aktivitě může docházet k opětovnému uvolnění a posílení zásoby vitaminu D v zimě.

Dostatečné hladiny vitaminu D však není vždy dosaženo vlastní produkcí v těle. Proto může být pro určité skupiny lidí, zejména v zimních měsících, dodatečný příjem vitaminu D prostřednictvím doplňků stravy užitečný.

Nabídka doplňků stravy s obsahem vitaminu D je obrovská, a to jak v tradičních obchodech, tak na internetu. Patří mezi ně i výrobky, které obsahují obzvláště vysoké dávky vitaminu D, někdy v kombinaci s dalšími látkami, jako je například vitamin K. BfR však tyto doplňky stravy s vysokými dávkami nedoporučuje; měly by se užívat pouze pod lékařským dohledem.

Při dlouhodobém užívání vysokých dávek doplňků stravy s vitaminem D se zvyšuje riziko negativních zdravotních následků. V některých klinických studiích mělo dlouhodobé denní podávání 4 000 IU (100 µg) vitaminu D ve srovnání s kontrolní skupinou za následek větší snížení hustoty kostí u starších žen, zvýšení rizika pádů a zhoršení srdeční funkce u osob se srdečním onemocněním. Při požití nadměrného množství vitaminu D může dojít k intoxikaci, která se vyznačuje výrazným zvýšením hladiny vápníku v krvi. Příznaky takové hyperkalcemie mohou zahrnovat únavu, svalovou slabost, nevolnost, srdeční arytmii a úbytek hmotnosti. Pokud hyperkalcemie přetrvává delší dobu, může vést k ledvinovým kamenům a kalcifikaci ledvin a dokonce k (nevratnému) zhoršení funkce ledvin.

Doporučení pro doplnění vitaminu D v těle: Doplňky stravy s obsahem až 20 µg vitaminu D v jedné denní dávce jsou dlouhodobě zdravotně neškodné a postačují ke zvýšení sérové koncentrace krevního markeru 25-hydroxyvitaminu D na příslušných 50 nanomolů (nmol) na litr – a to i bez tvorby díky slunečnímu záření. Pro děti od 1 roku a dospělé odpovídá dávka 20 µg denně odhadované hodnotě Německé společnosti pro výživu (DGE) pro dostatečný příjem vitaminu D při chybějící endogenní syntéze.

Vysoké dávky doplňků stravy s obsahem vitaminu D se často kombinují s vitaminem K, zejména s vitaminem K2. Míra vlivu interakce těchto dvou vitaminů na zdraví nebyla dosud dostatečně vědecky prozkoumána, není proto k dispozici dostatek údajů pro spolehlivé posouzení rizik kombinací vitaminu D s vitaminem K. Tvrzení, že vitamin K2 při současném vysokém příjmu vitaminu D snižuje riziko kalcifikace cév, nebylo vědecky prokázáno.

U vitaminu K doporučuje BfR příjem v doplňku stravy maximálně 80 mikrogramů (µg) vitaminu K1 nebo maximálně 25 µg vitaminu K2 v denní dávce. Lidé, kteří užívají některé léky snižující srážlivost krve (antikoagulancia kumarinového typu), např. k prevenci trombózy, by měli vitamin K užívat zásadně pouze pod lékařským dohledem, protože vitamin K může oslabit účinek těchto léků.

Závěr: Vysoké dávky doplňků stravy s vitaminem D zdravým lidem nepomáhají, v ojedinělých případech mohou být dokonce škodlivé.


Další informace na webu BfR k vitaminu D a doplňkům stravy:


Zdroj: Hochdosierte Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin D können langfristig die Gesundheit beeinträchtigen – BfR (bund.de)