Bezpečnost potravin

Vysocepatogenní aviární influenza v ČR; aktuální informace ke dni 5. 1. 2017

Vydáno: 6. 1. 2017
Autor: SVS

Informace Státní veterinární správy ke dni 5. 1. 2017.

 

  • 2. 1. 2017 byla Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj informována o zvýšeném úhynu ve smíšeném malochovu drůbeže (nosnice, krůty, kachny, husy, perličky) v Moravském Krumlově. V tomto chovu během posledních tří dní došlo z celkového počtu 88 kusů drůbeže k úhynu 10 kusů (7 slepic, 3 krůty). Kontrolou na místě nebyly zjištěny klinické příznaky nákazy. Dne 3. 1. 2017 byly vzorky zaslány na laboratorní vyšetření do Státního veterinárního ústavu (SVÚ), který PCR metodou potvrdil přítomnost aviární influenzy H5. Došetřování typu neuraminidázy stále probíhá. Dne 4. 1. 2017 bylo provedeno utracení a neškodné odstranění veškeré zbývající drůbeže v tomto drobnochovu.
  • 2. 1. 2017 byli nalezeni uhynulí volně žijící ptáci (labutě) v blízkosti města Ivančice v Jihomoravském kraji. Ten stejný den byly labutě zaslány do laboratoře SVÚ na vyšetření. Dne 3. 1. 2017 SVÚ PCR metodou potvrdil přítomnost aviární influenzy H5. Došetřování typu neuraminidázy stále probíhá.
  • 3. 1. 2017 byla Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj informována o úhynu veškeré drůbeže v malochovu v Ivančicích v blízkosti nálezu uhynulých labutí. Chovateli uhynuly všechny krůty během dvou dnů. Byla provedena kontrola na místě a ten stejný den byly odeslány vzorky na laboratorní vyšetření do SVÚ, který PCR metodou potvrdil přítomnost aviární influenzy H5N8.
  • 3. 1. 2017 Ministr zemědělství Marian Jurečka na tiskové konferenci oznámil výskyt vysocepatogenní ptačí chřipky na našem území.
  • 5. 1. 2017 nahlášen úhyn jedné kachny a jedné husy v drobnochovu z celkem cca 10 kusů drůbeže v obci Letkovicích (součásti města Ivančice). Vyšetření v SVÚ Praha téhož dne potvrdilo přítomnost aviární influenzy H5. Ve večerních hodinách bude provedeno utracení a neškodné odstranění veškeré zbývající drůbeže v tomto drobnochovu. 
     

Státní veterinární správa provádí místní šetření, při kterých zajišťuje soupis hospodářství ve vymezených uzavřených pásmech a průběžně vyhodnocuje nákazovou situaci. Zavedla příslušná veterinární opatření k zamezení dalšího šíření nákazy podle platné legislativy.

Živočišné produkty z drůbeže z území ČR jsou bezpečné, protože jsou pod stálým veterinárním dozorem. Z infikovaných hospodářství nebyl uskutečněn žádný přesun živočišných produktů ani zvířat, jednalo se o drobnochovy s využitím produktů pro vlastní spotřebu.

Upozorňujeme, že je třeba při zaznamenání zvýšených úhynů v chovech drůbeže nebo při výskytu klinických příznaků nasvědčujících podezření z nákazy informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu.

Zdroj: SVS