Bezpečnost potravin

Vysocepatogenní aviární influenza v ČR; aktuální informace ke dni 18. 4. 2017

Vydáno: 18. 4. 2017
Autor: SVS

Aktuální informace SVS ke dni 18. 4. 2017.

Foto: SVS – Kontaminace chovu volně žijícími ptáky

Aktuální informace Státní veterinární správy ke dni 18. 4. 2017

 • 18. 4. 2017 K dnešnímu dni evidujeme na území České republiky již jen jedno uzavřené pásmo okolo ohniska vysocepatogenní ptačí chřipky. Je jím pásmo dozoru ohniska Poseč v Karlovarském kraji. Ke zrušení tohoto posledního pásma by mělo dojít během poslední dekády dubna. Od 22. března do dnešního dne nebylo v ČR  potvrzeno žádné nové ohnisko ptačí chřipky. Prošetřena ve stejném období byla dvě nová podezření na výskyt ptačí chřipky v chovech drůbeže. Obě vyšetření skončila s negativním výsledkem, příčinou úhynů nebyla ptačí chřipka. Od začátku roku bylo v ČR postupně potvrzeno 39 ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v chovech drůbeže či u ptáků žijících v zajetí. Virus byl potvrzen také u 52 volně žijících ptáků na území 13 krajů.  Přestože se nákazová situace v ČR výrazně zlepšila, ohniska v chovech drůbeže i u volně žijících ptáků v některých dalších evropských zemích stále přibývají.
 • 22. 3. 2017 Potvrzeno nové ohnisko ptačí chřipky subtypu H5 v obci Poseč v Karlovarském kraji. V hospodářství se v současnosti nachází cca 30 kusů drůbeže (kur domácí a kachny). Soukromý veterinární lékař nahlásil Státní veterinární správě úhyn 6 ks slepic v uvedeném hospodářství. Další ptáci již  vykazovali typické klinické příznaky nákazy. Následné vyšetření ve Státním veterinárním ústavu potvrdilo nákazu. Drůbež se s velkou pravděpodobností nakazila při kontaktu s volně žijícím vodním ptactvem nacházejícím se v jeho blízkosti. V souladu s platnou legislativou budou zbývající ptáci v ohnisku v průběhu zítřka utraceni. V současné době se připravují mimořádná veterinární opatření pro ohnisko a uzavřená pásma. Pásmo dozoru zasáhne na území Plzeňského kraje. Jedná se o 39. ohnisko vysocepatogenní ptačí chřipky vyhlášené v ČR od začátku letošního roku a o první ohnisko vyhlášené po téměř dvou týdnech od posledního předchozího případu. Po provedené povinné desinfekci nákazou zasažených chovů a uplynutí legislativou daných lhůt byla již zrušena uzavřená pásma u 29 ohnisek a pro chovatele v těchto oblastech již neplatí mimořádná veterinární opatření. 
   

Státní veterinární správa provádí místní šetření, při kterých zajišťuje soupis hospodářství ve vymezených uzavřených pásmech a průběžně vyhodnocuje nákazovou situaci. Byla zavedena příslušná veterinární opatření k zamezení dalšího šíření nákazy podle platné legislativy.

Živočišné produkty z drůbeže z území ČR jsou bezpečné, protože jsou pod stálým veterinárním dozorem. Z infikovaných hospodářství nebyl uskutečněn žádný přesun živočišných produktů ani zvířat, jednalo se o drobnochovy s využitím produktů pro vlastní spotřebu.

Upozorňujeme, že je třeba při zaznamenání zvýšených úhynů v chovech drůbeže nebo při výskytu klinických příznaků nasvědčujících podezření z nákazy informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu. 
 

Ptačí chřipka – žádost o náhradu

Laboratorní protokoly z vyšetření

Nařízení vydaná SVS

Fotogalerie

Mapy

Nejčastější dotazy  


Předchozí události

 • 10. 3. 2017 Ve čtvrtek 9. 3. 2017 ve večerních hodinách bylo potvrzeno nové ohnisko ptačí chřipky H5 v malochovu drůbeže v obci Dobrá v okrese Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji. Chovatel nahlásil úhyn čtyř slepic, vyšetření následně potvrdilo u uhynulé drůbeže nákazu ptačí chřipkou H5. Dnes v ranních hodinách proběhlo v souladu s legislativou usmrcení zbývajících cca 20 ks drůbeže v chovu (slepic a kachen). V průběhu dne se uskuteční jednání se starosty obcí, na jejichž území zasáhnou uzavřená pásma ohniska. Probíhá příprava mimořádných veterinárních opatření pro tato pásma. Jedná se o 38. ohnisko ptačí chřipky vyhlášené v ČR od začátku letošního roku. 
 • 8. 3. 2017 SVS z důvodu zlepšení nákazové situace ruší nařízení č. j. SVS/2017/004572-G z 10. ledna letošního roku, které na celém území republiky až do odvolání zakazovalo pořádání akcí, při nichž dochází k soustředění většího množství drůbeže nebo ptactva na jednom místě. Od 28. 2. 2017 neeviduje SVS v ČR žádné nové ohnisko ptačí chřipky. Po provedené povinné desinfekci nákazou zasažených chovů a uplynutí legislativou daných lhůt byla již zrušena uzavřená pásma u osmi ohnisek a pro chovatele v těchto oblastech již neplatí mimořádná veterinární opatření. V ochranných pásmech a pásmech dozoru okolo všech zbývajících ohnisek naopak platnost nařízených povinností a omezení v souvislosti s nákazou platí, postupně však bude rušených pásem přibývat. Aktuální stav vydaných a nařízených mimořádných veterinárních opatření lze sledovat na následujícím odkazu na webu SVS: https://www.svscr.cz/narizeni-vydana-svs-v-souvislosti-s-aktualni-nakazou-ptaci-chripky-na-uzemi-cr/. Navzdory lepší nákazové situaci je riziko zavlečení nákazy do chovů stále vysoké. SVS proto opět připomíná chovatelům nutnost dodržovat zásady biologické bezpečnosti. 
 • 3. 3. 2017  V průběhu 2.3. 2017  byla utracena drůbež v chovech drůbeže v Chebu-Klesti a obci Poustka na Chebsku. Utraceno cca 33.000 ks drůbeže. Byla vydána nařízení pro uzavřená pásma. Co se týče volně žijících ptáků, byla ptačí chřipka H5N8 dosud potvrzena u 52 jedinců na území 13 krajů České republiky.
 • 28. 2. 2017 Potvrzena dvě nové ohniska ptačí chřipky H5, která se nacházejí v komerčních chovech drůbeže na Chebsku v Karlovarském kraji. Obě hospodářství patří stejnému podnikatelskému subjektu. První chov se nachází v Chebu-Klesti a jsou zde chovány výkrmové kachny a brojleři. Chovatel nahlásil úhyn cca jedné desetiny z 12000 chovaných kachen a více než 100 z cca 1000 brojlerů. Ve druhém hospodářství v obci Poustka uhynulo téměř 900 z více než 5000 kachen a více než čtvrtina ze zhruba 400 chovaných krůt. Drůbež vykazovala typické příznaky nákazy. Utrácení zbývající drůbeže v ohniscích začnou pracovníci SVS ve spolupráci s hasiči ve čtvrtek. Připravují se nařízení pro uzavřená pásma, která částečně zasáhnou také na území sousedního Německa. V České republice je aktuálně 37 ohnisek ptačí chřipky, z toho tři v Karlovarském kraji.  
 • 27. 2. 2017  V pátek 24. 2. 2017  večer bylo potvrzeno nové ohnisko ptačí chřipka v obci Božičany v Karlovarském kraji. Chovatel nahlásil úhyn 12 kusů drůbeže.  Následné vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Praha potvrdilo u uhynulých ptáků nákazu vysocepatogenní ptačí chřipkou H5N8. Následujícího dne bylo v souladu s platnou legislativou utraceno zbývajících 15 kusů drůbeže (kachen a slepic) a také zlikvidováno několik kusů slepičích vajec. Budou vydána nařízení pro uzavřená pásma. Jedná se o první ohnisko ptačí chřipky na území Karlovarského kraje a celkem 35 ohnisko v České republice. 
 • 24. 2. 2017 V průběhu dne 23. 2. 2017  bylo vyhlášeno další ohnisko ptačí chřipky v malochovu (slepice a kachny) v obci Bernartice v Královéhradeckém kraji. Chovatel nahlásil úhyn celkem 6 slepic z cca 20 chovaných zvířat. Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu potvrdilo ptačí chřipku H5. Zbývající drůbež v chovu byla téhož dne v souladu s platnou legislativou usmrcena. Jelikož se ohnisko nachází ve stejné obci přibližně 1 km vzdálené od jiného již potvrzeného ohniska, nařízení pro uzavřená pásma jsou totožná jako pro první ohnisko v Bernarticích. Pásmo dozoru zasahuje i do sousedního Polska. V ČR je v tuto chvíli celkem 34 ohnisek ptačí chřipky.
  K dnešnímu dni je na území ČR (ve 13 krajích) zaznamenáno již celkem 52 uhynulých volně žijících ptáků s potvrzením ptačí chřipky (40 labutí, 8 kachen, 2 volavky a 2 divoké husy). 
 • 23. 2. 2017 V průběhu středy 22. 2. 2017  bylo vyhlášeno nové ohnisko ptačí chřipky v obci Bohy v okrese Plzeň-sever. Jedná se o první ohnisko v Plzeňském kraji.  Chovatel nahlásil úhyn sedmi z cca 20 slepic, další slepice vykazovaly klinické příznaky nákazy. Následné vyšetření ve Státním veterinárním ústavu potvrdilo ptačí chřipku H5. Zbývající drůbež v chovu byla ještě téhož dne usmrcena, následně byla vydána nařízení pro uzavřená pásma. Druhé nové ohnisko se nachází v malochovu v obci Dačice v Jihočeském kraji. Chovatelka nahlásila úhyn šesti z cca dvou desítek slepic. Také v tomto případě vyšetření potvrdilo nákazu ptačí chřipkou H5. Ohnisko bude utraceno v průběhu dnešního dne. Nařízení pro uzavřená pásma byla již zveřejněna. V ČR je v tuto chvíli 32 ohnisek ptačí chřipky
 • 21. 2. 2017 V pondělí 20.2. ve večerních hodinách bylo potvrzeno ohnisko vysocepatogenní ptačí chřipky H5N8 v malochovu v obci Doubrava v okrese Karviná v Moravskoslezském kraji. V chovu se nacházelo cca 10 ks drůbeže (slepice, kohout, kachny). Dle platné legislativy byla přeživší zvířata v ohnisku v průběhu dnešního dne usmrcena.  Jedná se o třicáté ohnisko v chovu na území České republiky a třetí v Moravskoslezském kraji.
  V průběhu zítřejšího dne bude vydáno nařízení pro uzavřená pásma. K dnešnímu dni eviduje SVS 50 potvrzených případů vysocepatogenní ptačí chřipky u celkem 50 volně žijících ptáků na území 12 krajů.
 • 15. 2. 2017 Včera ve večerních hodinách bylo potvrzeno 29. ohnisko ptačí chřipky H5 v malochovu v obci Ochoz v Pardubickém kraji. V chovu bylo zhruba 80 ks ptáků (slepice a kachny), přeživší drůbež byla během dnešního dne usmrcena a neškodně odstraněna.
  SVS dále apeluje na drobnochovatele, aby v co možná nejvyšší míře zamezili kontaktu drůbeže na jejich hospodářství s volně žijícími ptáky.
 • 13. 2. 2017 Včera ve večerních hodinách bylo potvrzeno 28. ohnisko ptačí chřipky v malochovu drůbeže ve Volyni, okr. Strakonice. V hospodářství bylo cca 100 ks vodní i hrabavé drůbeže, která bude během dnešního dne utracena.
  Laboratorní výsledky vyšetření uhynulé labutě ze ZOO Liberec potvrdily nový subtyp ptačí chřipky H5N5, který byl před časem zachycen v Německu.
  V souvislosti s ptačí chřipkou bylo v ČR od začátku roku prozatím usmrceno více než 58 000 ptáků. Ptačí chřipka byla také zatím prokázána u 50 volně žijících ptáků ve 12 krajích (zejména labutě, ale také kachny, husy a volavky).
 • 10. 2. 2017 Potvrzeno nové ohnisko ptačí chřipky H5 v malochovu v obci Žďár nad Orlicí v okrese Rychnov nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji. Chovatel nahlásil úhyn tří hus. V chovu celkem cca 60 ks drůbeže (slepice, kachny, husy). V průběhu dopoledne proběhne utracení nakaženého chovu. Následně budou vydána nařízení pro uzavřená pásma. Jedná se o první ohnisko ptačí chřipky na území Královéhradeckého kraje a celkem 26 v ČR. Nákaza byla dosud potvrzena také u 49 uhynulých volně žijících ptáků v 11 krajích. 
 • 8. 2. 2017 Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Praha potvrdilo 7. 2. ve večerních hodinách nákazu ptačí chřipkou H5 v malochovu v Blažejovicích v okrese Benešov ve Středočeském kraji. Chovatel nahlásil úhyn několika slepic, další zvířata nesla zjevné příznaky nákazy. V chovu cca 15 kusů drůbeže (slepic a kachen). Podle chovatele byla zvířata v kontaktu s volně žijícími kachnami z nedalekého rybníku. V průběhu dnešního dopoledne byli zbývající ptáci v souladu s platnou legislativou utraceni. V průběhu dnešního dne byla provedena také likvidace již dříve vyhlášeného ohniska v další středočeské obci Záryby. Dnes odpoledne potvrzeno také další ohnisko v obci Žofina Huť na Jindřichohradecku v Jihočeském kraji. V chovu cca 30 ks drůbeže. Zítra proběhne utrácení. V ČR je aktuálně 25 ohnisek ptačí chřipky. Nákaza potvrzena také u 45 volně žijících ptáků. 
 • 7. 2. 2017 Dvě nová ohniska ptačí chřipky H5 potvrzena ve dvou malochovech. První se nachází v obci Záryby v okrese Praha-východ ve Středočeském kraji. Chovatel nahlásil Státní veterinární správě náhlý úhyn dvou kohoutů a tří krůt. Vyšetření vzorků ve Státním veterinárním ústavu Praha 6. 2. večer potvrdilo ptačí chřipku H5. V chovu se nachází cca 160 kusů drůbeže (slepice, husy, kachny, perličky a krůty). Druhé nové ohnisko se nachází u chovu v obci Horní Lhota v okrese Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji. Chovatel nahlásil postupný úhyn 22 kusů slepic a krůt v období od soboty 4. 2. do pondělí 6. 2. Vyšetření následně potvrdilo ptačí chřipku H5. V chovu bylo před hynutím cca 120 kusů drůbeže. V průběhu dnešního dne budou utracení ptáci v Horní Lhotě. Utrácení ptáků v obci Záryby se uskuteční zítra. Zároveň budou vydána nařízení pro uzavřená pásma. V ČR je aktuálně 23 ohnisek ptačí chřipky.
  Dnes rovněž probíhá utrácení ptáků v Blatné v Jihočeském kraji za pomoci IZS a armádních veterinárních lékařů.
 • 6. 2. 2017 Nové ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu kachen v Blatné na Strakonicku. Chovatel zde 5. 2. nahlásil hromadný úhyn stovek kachen. Následné vyšetření ve Státním veterinárním ústavu prokázalo vysocepatogenní ptačí chřipku H5N8.  Jedná se již o 21. ohnisko v ČR od začátku letošního roku. V blízkosti farmy se nacházejí i další tzv. kontaktní hospodářství téhož majitele, k nimž bude přistoupeno jako k ohnisku. Celkem se v těchto chovech nachází cca 20.000 kusů kachen různých věkových kategorií  a zhruba 60.000 násadových vajec. V současné době probíhá místní šetření.  Ohnisko bude utraceno v úterý 7. 2. 2017. V průběhu dnešního odpoledne utrácení cca 50 ks drůbeže v ohnisku v Hlásné Třebáni ve Středočeském kraji. Jsou vydávána nařízení pro uzavřená pásma kolem nových ohnisek, kterých od pátku přibylo šest. Vysocepatogenní ptačí chřipka byla dosud prokázána také u 41 volně žijících ptáků na území 11 krajů. 
 • 5. 2. 2017 V průběhu víkendu bylo v ČR potvrzeno pět nových ohnisek ptačí chřipky. Ve všech případech se jedná o neregistrované malochovy.  Počet ohnisek  tak vzrostl na rovných 20. V sobotu 4. 2. 2017  potvrzena vysocepatogenní ptačí chřipka subtypu H5N8 v malochovu v Kostelci nad Labem ve Středočeském kraji. Z celkového počtu 8 slepic jich uhynulo 7 a z celkového počtu 11 kachen uhynula jedna, zbytek ptáků byl sobotu utracen.
  Ve večerních hodinách téhož dne potvrzena ptačí chřipka H5 v dalších čtyřech malochovech drůbeže, a to v Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji (cca 50 ks drůbeže), v Liberci (10 ks), v Orlové v Moravskoslezském kraji (50 ks) a v Hlásné Třebáni ve středních Čechách (cca 50 ks drůbeže). K usmrcení zbývajících ptáků v ohniscích dojde ještě dnes s výjimkou Hlásné Třebáně, kde se bude utrácet v pondělí 6. 2., kdy budou také vydána nařízení pro uzavřená pásma jednotlivých ohnisek.  Mimo to byla v průběhu víkendu potvrzena ptačí chřipka také u volně žijící volavky v Třeboni.
 • 3. 2. 2017 Dnes uběhl měsíc od potvrzení prvního případu vysocepatogenní ptačí chřipky v ČR. V současné době má ČR 15 ohnisek v chovech, z toho 13 drobnochovech a ve dvou případech v komerčních chovech. Nákaza byla dosud prokázána u 36 volně žijících ptáků v devíti krajích. Utraceno v ohniscích a v některých odůvodněných případech i v ochranných pásmech, bylo dosud cca 37 000 ks ptáků. Od začátku roku 2017 bylo nahlášeno již více než 150 podezření v chovech drůbeže, kde bylo provedeno místní šetření s odběrem vzorků, které byly poslány k laboratornímu vyšetření. Nahlášeno bylo také více než 140 případů nalezených uhynulých ptáků, kteří byli posláni k laboratornímu vyšetření. Mezi nejvíce zastoupené uhynulé volně žijící ptáky, kteří jsou zasílání na vyšetření, patří labutě, kachny a volavky. Vzhledem k nepříznivé nákazové situaci  i nadále až do odvolání kromě jednotlivých nařízení pro uzavřená pásma okolo ohnisek platí nařízení platné pro celou ČR. To mimo jiné zakazuje pořádání svodů drůbeže a ostatního ptactva a v komerčních chovech zakazuje (až na odůvodněné výjimky) chov ve volném výběhu: Narizeni-SVS-zakaz-vystav.pdf.
 • 1. 2. 2017  V dopoledních hodinách proběhlo za asistence hasičů a policistů utrácení drůbeže v ohnisku v obci Ledenice v okrese České Budějovice. Injekčně zde bude utraceno 40 kusů drůbeže (slepic a kachen) v drobnochovu. V odpoledních hodinách provedena likvidace ve výkrmu kachen ve Vlachově Březí v okrese Prachatice. Ze 17 000 kachňat do zahájení utrácení více než 3000 uhynulo. Velká část zbývajících ptáků vykazovala příznaky nákazy včetně nervových příznaků, zvířata zjevně trpěla. Byla vydána  nařízení pro ochranná pásma a pásma dozoru. V odpoledních hodinách se v souvislosti s tím uskutečnila jednání mezi vedením Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj a starosty obcí nacházejících se v uzavřených pásmech. 
 • 31. 1. 2017 Ve večerních hodinách 30. 1. 2017 potvrzeno vyšetřením ohnisko ptačí chřipky H5 v obci Bílence v okrese Chomutov v Ústeckém kraji. V chovu se nachází cca 400 ks drůbeže různých druhů. Chovatel nahlásil úhyn dvou krůt, část chované drůbeže vykazovala typické příznaky nákazy. Dnes okolo poledne by mělo být provedeno utrácení v ohnisku a následně budou vydána nařízení pro uzavřená pásma. Jedná se o třinácté letošní ohnisko nákazy v ČR a první v Ústeckém kraji. Vysocepatogenní ptačí chřipka subtypu H5N8 byla dosud v ČR potvrzena také u 31 volně žijících ptáků. Nákaza se vyskytuje ve více než 20 zemích EU. Počet ohnisek v chovech drůbeže na území EU se blíží 600. Nejvíce postiženými státy jsou Maďarsko (231 ohnisek) a Francie (177 ohnisek) (údaje  k 30.1. 2017). 
 • 29. 1. 2017  Včera ve večerních hodinách potvrdily laboratorní výsledky výskyt ptačí chřipky H5 v dalším malochovu, tentokrát v Ostravě – Svinově v Moravskoslezském kraji. V  chovu se nachází asi 20 ks drůbeže, která bude dnes v 10 hod. usmrcena. Vyšetření zároveň potvrdila výskyt ptačí chřipky u volně žijící labutě v Opavě a ve Veselí nad Lužnicí. 
 • 26. 1. 2017 V průběhu odpoledne bylo provedeno utracení kachen na farmě Řitovíz u Blatné. V její blízkosti se nacházejí ještě dva reprodukční chovy kachen na nichž je celkem cca 3600 zvířat. Byla provedena vyšetření odebraných vzorků z těchto chovů na aviární influenzu, s negativním výsledkem. Zdravotní stav ptáků v chovech je dál bedlivě sledován. Podobně jako v případech předchozích ohnisek bylo vydáno nařízení pro uzavřená pásma s cílem zamezit šíření nákazy.
  Zlikvidováno bylo také ohnisko v Turnově-Kadeřavci. Utraceno bylo celkem 57 kusů ptáků různých druhů. Dokončují se mimořádná veterinární opatření pro pásma. 
 • 25. 1. 2017  Vyhlášeno nové ohnisko aviární influenzy H5. Nachází se v komerčním chovu na farmě Řitovíz u Blatné v Jihočeském kraji. Jedná se o první ohnisko v komerčním chovu. Chovatel nahlásil úhyn cca 160 ks kachen v době z 24.1. na 25.1. V halovém chovu bez výběhu celkem cca 6500 kachen, část zvířat vykazovala klinické příznaky nákazy. Vyšetření potvrdilo ptačí chřipku H5. Zítra okolo poledne proběhne utracení zbývajících zvířat. Probíhá epizootologické šetření, následně bude vydáno nařízení pro uzavřená pásma.
  Druhé dnes nově vyhlášené ohnisko se nachází v malochovu v obci Kadeřavec v okrese Turnov v Libereckém kraji. V chovu cca 50 kusů drůbeže. Ohnisko bude v průběhu zítřka utraceno. V ČR je aktuálně celkem 11 ohnisek ptačí chřipky. 
 • 24. 1. 2017  Nově potvrzena ptačí chřipka H5 u uhynulé labutě nalezené ve Starém Městě u Uherského Hradiště a také u uhynulé kachny z Otrokovic. U labutí nalezených v Českých Budějovicích (zveřejněno 23. 1.) potvrzen vysocepatogenní subtyp nákazy H5N8.
 • 23. 1. 2017  Vyšetření potvrdila nákazu aviární influenzou H5 u pěti volně žijících ptáků v různých regionech:  dvou labutí z Českých Budějovic, jedné labutě nalezené v Jilešovicích u Opavy a labutě a divoké Husy v Javorníku v Olomouckém kraji. Došetřuje se, zda se jedná o vysocepatogenní subtyp H5N8. Ten byl nově prokázán také u uhynulých ptáků v utraceném ohnisku v Lověšicích u Přerova. Doposud byla letos ptačí chřipka H5 v ČR potvrzena u 22 uhynulých volně žijících ptáků, u 17 z nich následně také H5N8. Od 4. do 20. ledna bylo ve Státním veterinárním ústavu na ptačí chřipku vyšetřeno celkem 374 uhynulých ptáků (z chovů i volně žijících). 
 • 21. 1. 2017  Nové ohnisko ptačí chřipky H5 v malochovu drůbeže v Lověšicích u Přerova v Olomouckém kraji (deváté v České republice). Chovatel v pátek 20. 1. 2017 oznámil postupné hynutí drůbeže během dvou dnů. Při šetření na místě bylo zjištěno, že se jedná o chov cca 150 – 200 ks slepic a 15 ks vodní drůbeže. Dosud uhynulo cca 35 ks slepic, u dalších ptáků pozorovány zjevné typické příznaky nákazy. Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Olomouc ve večerních hodinách 20. 1. potvrdilo virus aviární influenzy H5. V současné době se čeká na upřesnění subtypu. Dnes okolo poledne proběhne utracení zbývajících ptáků v chovu. Bude provedeno epizootologické šetření a na jeho základě následně vydáno nařízení pro pásma.
  Vyšetření v Národní referenční laboratoři potvrdila ptačí chřipku H5 u nalezených labutí ze tří různých regionů. Jednalo se o jednu labuť nalezenou na soutoku v Hradci Králové,  jednu v Kolíně a labutě nalezené v Praze 1 poblíž Karlova mostu (v tomto případě 5 labutí najednou). Jednalo se o volně žijící ptáky, nejsou proto přijímána žádná mimořádná opatření. Zbývající ptáci v ohnisku v Lověšicích byli v průběhu dne utraceni. Vyšetření potvrdilo, že i v tomto případě se jednalo o vysocepatogenní subtyp H5N8.
 • 20. 1. 2017  Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Praha potvrdilo aviární influenzu subtypu H5 u uhynulé labutě, nalezené 18. 1. 2017 na soutoku Labe a Orlice v Hradci Králové. Jedná se o druhé potvrzení výskytu viru H5 u volně žijících ptáků v Královéhradeckém kraji. Nejsou přijímána žádná nová mimořádná veterinární opatření, protože se jedná o volně žijící ptáky. V rámci celé ČR  jsou stále šetřena a na vyšetření zasílána další podezření v chovech drůbeže i vzorky nalezených uhynulých volně žijících ptáků. Dosud bylo hlášeno již více než 100 podezření v chovech drůbeže a více než 80 případů nalezených uhynulých ptáků, kteří byli následně posláni k laboratornímu vyšetření. Kromě již zveřejněných osmi případů nákazy v drobnochovech a deseti volně žijících ptáků byly všechny dosud vyšetřené vzorky negativní.
 • 19. 1. 2017  V ohnisku v obci Sedlečko u Soběslavě bude dnes v dopoledních hodinách provedeno injekční utrácení zbývajících cca 40 kusů drůbeže. V průběhu dne bude vydáno a zveřejněno nařízení pro ochranná pásma.
 • 18. 1. 2017 Bylo potvrzeno nové ohnisko ptačí chřipky H5 v nekomerčním malochovu v Sedlečku u Soběslavě v okrese Tábor.  17. 1. chovatel nahlásil úhyn 4 kachen a dvou hus. Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj provedla kontrolu na místě a odeslala vzorky uhynulých ptáků na vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha.  18. 1.  odpoledne vyšetření potvrdilo vysocepatogenní aviární influenzu H5. V chovu se nachází cca  50 ks vodní drůbeže.  Byla přijata předběžná opatření, bude následovat vydání mimořádných veterinárních opatření.  V souladu s platnou legislativou budou zbývající ptáci utraceni. Dnes byly potvrzeny také dva nové případy vysocepatogenní ptačí chřipky subtypu H5N8 (v prvním případě u kačera na břehu rybníka v Náchodě-Babí, ve druhém případě se jednalo o uhynulou kachnu a uhynulou labuť na vodní nádrži Jordán v Táboře).
 • 17. 1. 2017 Utrácení ptáků v malochovu v Libějovicích bylo v dopoledních hodinách ukončeno. Usmrceno bylo 51 slepic, 35 ks vodní drůbeže. Výjimka z utrácení se vztahuje na 20 okrasných holubů a 4 papoušky. V současné době probíhá epizootologické šetření v okolí.
  V odpoledních hodinách byl na základě laboratorního vyšetření uhynulé labutě nalezené na Střeleckém ostrově na Praze 1 potvrzen virus vysocepatogenní ptačí chřipky subtypu H5N8. Jedná se tak o druhý případ výskytu ptačí chřipky u volně žijícího ptáka v Praze.
 • 16. 1. 2017 Bylo na našem území potvrzeno další, v pořadí již sedmé ohnisko vysocepatogenní ptačí chřipky v malochovu drůbeže Jihočeském kraji v obci Libějovice, okr. Strakonice. Podezření bylo nahlášeno v neděli 15. 1. Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj provedla kontrolu na místě a odeslala vzorky uhynulých ptáků na vyšetření. Ve večerních hodinách téhož dne byl virus aviární influenzy H5 potvrzen. Dne 16. 1. národní referenční laboratoř potvrdila ve vzorcích virus vysocepatogenní ptačí chřipky subtypu H5N8. V malochovu v Libějovicích se nachází celkem 130 ptáků (nosnice, vodní drůbež, holubi a papoušci). Pro malochov byla vydána předběžná opatření (zákaz přesunů, opatření biologické bezpečnosti atd.). Usmrcení drůbeže v Libějovicích proběhne 17. 1.
  K dnešnímu dni je rovněž evidováno celkem 5 případů potvrzení vysocepatogenní ptačí chřipky subtypu H5N8 u volně žijících ptáků (2x Ivančice, 2x Olomouc, 1x Praha). Ve všech případech šlo o labutě.
 • 14. 1. 2017 Byl potvrzen výskyt vysocepatogenní ptačí chřipky u labutě nalezené na Vltavě u holešovické tržnice v Praze. U volně žijících druhů se nestanovuje ochranné pásmo. Pro komerční chovy platí mimořádná veterinární opatření dříve vydaná SVS. Pro malochovy nadále platí preventivní opatření.
 • 13. 1. 2017 Včera v nočních hodinách bylo potvrzeno nové ohnisko vysocepatogenní ptačí chřipky v malochovu v Chotčinách, okr. Tábor, kde dnes proběhne usmrcení ptáků. Zároveň potvrzena nákaza u uhynulé labutě v Olomouckém kraji.
  Od začátku ledna se objevilo v celé ČR již 40 hlášení nálezu uhynulých volně žijících ptáků. Z těchto hlášení byl zatím potvrzen pouze jeden případ výskytu vysocepatogenní ptačí chřipky H5N8 v blízkosti potvrzeného ohniska v Ivančicích u uhynulých labutí. Druhý případ výskytu viru aviární influenzy H5 byl potvrzen u uhynulé labutě v centru Olomouce. Hlášení se týkala především vodních ptáků (labutí a volavek). Nalezení uhynulí ptáci byli hlášeni již z 12 krajů. Od 2. 1. 2017 bylo SVS řešeno přes 57 případů podezření v malochovech drůbeže a 1 případ podezření v komerčním chovu s následným odběrem vzorků (z toho v 6 případech byl výsledek pozitivní na H5 a následovalo vyhlášení ohniska). Všechny ostatní vzorky zaslané do laboratoře k vyšetření do 13. 1. 2017 ráno byly negativní.
  Bylo dokončeno sčítání utracené drůbeže v chovech na jihu Moravy. Celkem bylo v tamních ohniscích a ochranných pásmech utraceno 12 002 ks zvířat.
 • 12. 1. 2017 Polské dozorové orgány dnes oznámily vyhlášení ohniska vysocepatogenní aviární influenzy v malochovu drůbeže v těsné blízkosti českých hranic. SVS v reakci na to vydává mimořádná veterinární opatření, která vymezí uzavřená pásma ohnisek v příhraniční oblasti v Královéhradeckém kraji. V nich budou platit stejná pravidla, která byla nastavena pro pásma ohnisek letos dosud potvrzených v České republice.
 • 11. 1. 2017 V odpoledních hodinách bylo ukončeno utrácení ptáků v posledním ochranném pásmu, následovat budou úkony chovatelů a krajských veterinárních správ v souladu s mimořádnými veterinárními opatřeními. Všechny další doposud vyšetřené vzorky jsou negativní.
 • 10. 1. 2017 Ohnisko v Lázních Toušeň bylo včera celé zlikvidováno, všichni ptáci v ohnisku byli utraceni a jejich těla neškodně zlikvidována.
  V ochranném pásmu ohniska Ivančice stále pokračuje utrácení z důvodu vysokého počtu malochovů v přilehlých obcích. Dnes by mělo být utrácení dokončeno. Dnes budou utraceny také kachny v komerčním chovu kachen v ochranném pásmu ohniska v Moravském Krumlově.
  Všechna podezření, která se na území ČR objeví v chovech drůbeže, jsou prošetřena. V rámci šetření jsou odebírány vzorky k laboratornímu vyšetření. SVS stále přijímá hlášení o zvýšených úhynech volně žijících ptáků a na základě epizootologického vyhodnocení rozhoduje o jejich vyšetření v laboratoři. Od začátku ledna se objevilo v celé ČR již více než 20 hlášení nálezu uhynulých volně žijících ptáků. Z těchto hlášení byl zatím potvrzen pouze jeden případ výskytu vysocepatogenní ptačí chřipky H5N8 v blízkosti potvrzeného ohniska v Ivančicích u uhynulých labutí. Hlášení se týkala především vodních ptáků (labutí a volavek). Nalezení uhynulí ptáci byli hlášeni již z osmi krajů. Od 2. 1. 2017 bylo SVS řešeno přes 30 případů podezření v malochovech drůbeže s následným odběrem vzorků (z toho v pěti případech byl výsledek pozitivní na H5 a následovalo vyhlášení ohniska). Všechny ostatní vzorky zaslané do laboratoře k vyšetření do 9. 1. 2017 ráno byly negativní.
  Utrácení drůbeže v chovu kachen společnosti Sebol s.r.o. v Moravském Krumlově bylo dnes dokončeno. Dle aktuálních informací bylo v ohniscích a ochranných pásmech na jihu Moravy zatím utraceno celkem 9 666 ks drůbeže v malochovech. V komerčním chovu celkem 1 828 ks kachen,  zlikvidováno 51 307 vajec. Katastrální území Vedrovice (777536) a Zábrdovice u Vedrovic (798754), které byly v souladu s  mimořádnými veterinárními opatřeními  vydanými na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysocepatogenní aviární influenzy v k.ú. Moravský Krumlov a Němčice u Ivančic součástí ochranného pásma, byly dnes nově na základě vyhodnocení aktuální nákazové situace stanoveny jako součást pásma dozoru. Proto v katastrálním území Vedrovice (777536) a Zábrdovice u Vedrovic (798754) již nebude pokračovat usmrcování drůbeže.
 • 9. 1. 2017 V Moravském Krumlově bylo dokončeno utrácení v drobnochovech. Vzhledem k velkému počtu drobnochovů v Ivančicích utrácení stále ještě probíhá. Ve třetím ohnisku, v Brodě nad Dyjí, byla již všechna drůbež utracena. Během zítřejšího dne se uskuteční jednání Krizového centra SVS se starosty postižených obcí. V obci Lázně Toušeň proběhlo 8. 1. šetření k upřesnění počtu ptáků (celkem 1 025 ks). Pro chov byla vydána mimořádná veterinární opatření k zabránění šíření nákazy a bylo mj. nařízeno neodkladné utracení drůbeže. Na dnešním jednání epizootologické skupiny Ústřední veterinární správy rozhodl ústřední ředitel SVS o zákazu všech plánovaných výstav drůbeže, okrasného ptactva a holubů min. do konce ledna s možností prodloužení zákazu.
 • 8. 1. 2017 Včera (7. 1. 2017) dokončeno utrácení v Moravském Krumlově, utraceno cca 2000 ks drůbeže. V průběhu dnešního dne provedeno utracení všech zbývajících ptáků v ohnisku v Brodě nad Dyjí (90 slepic a 50 perliček). Zároveň bylo utraceno zhruba 2500 ks drůbeže v Ivančicích. Další utrácení v přilehlých obcích spadajících do tříkilometrového ochranného pásma bude pokračovat po víkendu. Vzhledem k rozsahu práce a omezeným personálním kapacitám byli na výpomoc jihomoravským veterinárním lékařům povoláni kolegové ze sousedních krajů.
  Sčítání v nakaženém chovu ve středočeské obci Lázně Toušeň ukázalo, že počet chovaných ptáků je vyšší, než se původně předpokládalo a čítá cca 1000 ks. Laboratorní vyšetření potvrdilo, že u uhynulé husy z obce Lázně Toušeň se jednalo také o vysocepatogenní subtyp viru (H5N8).  V dopoledních hodinách 9. 1. 2017 se začne v ohnisku utrácet.
 • 7. 1. 2017 Počet ohnisek aviární influenzy na území České republiky vzrostl ze tří na pět. Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Praha dnes potvrdilo u uhynulých slepic z drobnochovu drůbeže v obci Brod nad Dyjí v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji virus aviární influenzy H5. V obci Lázně Toušeň v okrese Praha-východ ve Středočeském kraji byl potvrzen vysocepatogenní virus H5 u husy pomořanské. Uhynulá husa pocházela z chovu o velikosti několika stovek ptáků. V současné době se případ došetřuje a přijímají se opatření. Během dne pokračovalo utrácení drůbeže v Moravském Krumlově.
  Úhyny ptactva mohou být způsobeny i aktuálně velmi nízkými teplotami vzduchu. Proto není nutné hlásit všechny úhyny jednotlivých ptáků. V rámci sledování ptačí chřipky je třeba zaměřit se na hromadné úhyny vodních ptáků.
 • 6. 1. 2017 V odpoledních hodinách provedeno utrácení drůbeže v Moravském Krumlově. Celkem zde bylo injekčně utraceno 318 ks drůbeže. V SVÚ Praha vyšetřeno pět náhle uhynulých slepic z drobnochovu na území Středočeského kraje na přítomnost ptačí chřipky – s negativním výsledkem. Podobně bylo vyšetřeno dalších několik uhynulých kusů drůbeže a volně žijících ptáků z Jihomoravského kraje, výsledek rovněž negativní.
 • 6. 1. 2017 Státní veterinární správa na základě vyhodnocení nákazové situace rozhodla o utracení a neškodném odstranění veškeré drůbeže v ochranném pásmu ohnisek v Ivančicích a v Moravském Krumlově. Bylo k tomu přistoupeno z důvodu množících se hlášení o zvýšených úhynech v ohniscích a v ochranném pásmu.  Během víkendu bude utracena veškerá drůbež v ochranném pásmu. Do utrácení budou zahrnuty všechny malochovy drůbeže a komerční reprodukční chov kachen v ochranném pásmu. Exotické a okrasné ptactvo v uzavřených pásmech nebude utráceno. Pro chovy těchto ptáků budou stanoveny podmínky biologické bezpečnosti.
 • 5. 1. 2017 Nahlášen úhyn jedné kachny a jedné husy v drobnochovu z celkem cca 10 kusů drůbeže v obci Letkovicích (součásti města Ivančice). Vyšetření v SVÚ Praha téhož dne potvrdilo přítomnost aviární influenzy H5. Ve večerních hodinách téhož dne bylo provedeno utracení a neškodné odstranění veškeré zbývající drůbeže v tomto drobnochovu.
 • 3. 1. 2017  Ministr zemědělství Marian Jurečka na tiskové konferenci oznámil výskyt vysocepatogenní ptačí chřipky na našem území.
 • 3. 1. 2017 Byla Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj informována o úhynu veškeré drůbeže v malochovu v Ivančicích v blízkosti nálezu uhynulých labutí. Chovateli uhynuly všechny krůty během dvou dnů. Byla provedena kontrola na místě a ten stejný den byly odeslány vzorky na laboratorní vyšetření do SVÚ, který PCR metodou potvrdil přítomnost aviární influenzy H5N8.
 • 2. 1. 2017 Byli nalezeni uhynulí volně žijící ptáci (labutě) v blízkosti města Ivančice v Jihomoravském kraji. Ten stejný den byly labutě zaslány do laboratoře SVÚ na vyšetření. Dne 3. 1. 2017 SVÚ PCR metodou potvrdil přítomnost aviární influenzy H5. Dne 5. 1. 2017 laboratoř potvrdila vysocepatogenní aviární inflluenzu H5N8.
 • 2. 1. 2017 Byla Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj informována o zvýšeném úhynu ve smíšeném malochovu drůbeže (nosnice, krůty, kachny, husy, perličky) v Moravském Krumlově. V tomto chovu během posledních tří dní došlo z celkového počtu 88 kusů drůbeže k úhynu 10 kusů (7 slepic, 3 krůty). Kontrolou na místě nebyly zjištěny klinické příznaky nákazy. Dne 3. 1. 2017 byly vzorky zaslány na laboratorní vyšetření do Státního veterinárního ústavu (SVÚ), který PCR metodou potvrdil přítomnost aviární influenzy H5. Dne 4. 1. 2017 bylo provedeno utracení a neškodné odstranění veškeré zbývající drůbeže v tomto drobnochovu. Dne 5. 1. 2017 laboratoř potvrdila vysocepatogenní aviární inflluenzu H5N8.  

Zdroj:  SVS