Bezpečnost potravin

Vysoce specifické RNAi pesticidy jsou průlomem v ochraně rostlin

Vydáno: 23. 4. 2021
Autor: Gate2Biotech

Informace portálu Gate2Biotech

Jedním ze zásadních problémů soudobého zemědělství je, že používané pesticidy ohrožují i mnoho organismů, které nejsou jejich cílem. Proto se vědci usilovně snaží objevit nová řešení, které by byla vstřícnější vůči životnímu prostředí. Tým estonských a nizozemský odborníků sází na RNA interferenci.

Dvouřetězcová RNA (dsRNA) je základem momentálně nejvíce specifických pesticidů, jaké známe. Mohou cílit na škodlivý druh, aniž by přitom ohrozily jiné druhy. Tato vysoká specificita je daná tím, že RNA pesticidy využívají RNA interferenci (RNAi), tedy mechanismus umlčování mRNA v cílovém organismu, který je těsně spjatý s konkrétní sekvencí daného genu.

Kredit: Estonian University of Life Sciences.V dnešní době probíhá intenzivní výzkum a terénní testování využití RNAi v zemědělství, ať již cestou genetických úprav plodin anebo RNA postřiků.

Estonsko-nizozemský tým prozkoumal použitelnost RNAi pesticidu proti blýskáčku řepkovému (Brassicogethes aeneus), který je škůdcem řepky olejky (Brassica napus). Badatelé sledovali, jaká je účinnost RNAi pesticidu v závislosti na době, po kterou je cíl, tedy blýskáček, vystavený působení příslušné dsRNA. Aplikovali tento pesticid na květy řepky a zjišťovali, jaká je úmrtnost mezi brouky, pokud na ně pesticid působí neustále anebo je jeho působení omezeno na 3 dny. Ukázalo se, že při setrvalém přísunu RNA pesticidu postačí ke stejnému efektu oproti krátkodobému působení i menší množství pesticidu.

Autor: RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D.

Více informací naleznete zde: https://phys.org/news/2021-04-breakthrough-rnai-pesticides-affect-pest.html

 

Zdroj: Gate2Biotech