Bezpečnost potravin

Vysoce patogenní ptačí chřipka H7N7 v Itálii

Vydáno: 20. 8. 2013
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 20. 8. 2013.

Italské úřady informovaly členské státy o výskytu ohniska vysocepatogenní ptačí chřipky subtypu H7N7 v obci Ostellato, provincie Ferrara, v regionu Emilia Romagna.

V hospodářství s 128 000 nosnicemi se vyskytly klinické příznaky u 105 000 z nich a 4 000 nosnic uhynulo. Po vyšetření odebraných vzorků italští veterináři dne 15. srpna potvrdili ohnisko vysocepatogenní ptačí chřipky. Italské úřady přijímají odpovídající opatření v souladu se směrnicí Rady 2005/94/ES (O opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků).
Bylo zahájeno utrácení veškeré drůbeže přítomné na hospodářství a kolem infikovaného hospodářství bylo vymezeno ochranné pásmo o poloměru 3 km a pásmo dozoru o poloměru 10 km. Stále probíhá epizootologické šetření s cílem zjistit původ nákazy a možné rozšíření nákazy do jiných hospodářství. Podle dostupných dat v systému TRACES (Trade Control and Expert System) nebyla od poloviny ledna z provincie Ferrara do členských států vyvezena žádná živá drůbež, živí ptáci či násadová vejce jakýchkoliv druhů ptáků.
Státní veterinární správa sleduje situaci v Itálii a zajišťuje na území ČR monitoring ptačí chřipky ve spolupráci se Státním veterinárním ústavem Praha (Národní referenční laboratoř pro aviární influenzu), Státním veterinárním ústavem Jihlava a Státním veterinárním ústavem Olomouc. Všechny tyto laboratoře jsou připraveny přijímat a vyšetřovat vzorky a výskyt ptačí chřipky na našem území včas detekovat.
V ČR pravidelně chovy drůbeže vyšetřujeme a navíc je v chovech drůbeže zaveden tzv. systém včasného varování, kdy chovatelé, kteří jako podnikatelé chovají drůbež pro účely podnikání, jsou povinni hlásit příslušné krajské veterinární správě, dojde-li v chovech k poklesu v příjmu potravy a vody, poklesu v produkci vajec a ke zvýšené úmrtnosti. Sledujeme také populace volně žijících ptáků a došetřujeme všechny vyskytnuvší se hromadné úhyny.
V současné době je v ČR situace, pokud jde o aviární influenzu, klidná, nicméně jsme připraveni okamžitě v chovech při podezření odebrat vzorky a provést další šetření, popřípadě přijmout odpovídající opatření. Je dobré též opět připomenout chovatelům, že mají dodržovat preventivní opatření – zabránit kontaktu s volně žijícími ptáky, krmit a podávat napájecí vodu v chráněných místech, pod střechou, apod.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj: SVS ČR