Bezpečnost potravin

Vysledovatelnost v potravinářských podnicích

Vydáno: 24. 7. 2004
Autor:

Přehled předpokladů pro zajištění vysledovatelnosti v potravinářském výrobním procesu. Uvádějí se příklady tří firem, které vyřešily problém zavedením systému postaveného na třech základních prvcích.

Podle nařízení 178/2002/ES začne od 1. ledna 2005 platit povinnost výrobců potravin – zajistit zpětnou vysledovatelnost v celém procesu od suroviny po hotový výrobek. Znamená to, že v každém okamžiku musí být možno zjistit „historii“ výrobku.

Předpoklady pro vysledovatelnost v celém procesu
Příjem surovin: Zboží je identifikováno, převzato-zapsáno, uveden odkaz na údaje od dodavatele.
Sklad surovin: Musí být možnost příslušný materiál, u něhož byla zjištěna závada, v kterémkoli okamžiku ve skladu najít. Pro zpětnou vysledovatelnost je nutná vazba skladových údajů na vnitropodnikovou objednávku z výroby.
Výroba: Šarže jsou jednoznačně identifikovány a označeny.
Sklad výrobků: Výrobní jednotky jsou cíleně uskladněny. Musí být splněny předpoklady pro vyskladňování po šaržích/podle data výroby.
Kompletace objednaného zboží: Musí být zaznamenána souvislost mezi původní plnou paletou a objednanou smíšenou dodávkou různých výrobků. Výhodou je snímání kódů z příslušných palet.
Expedice: Jednotlivé dodávky/zásilky musí být jednoznačně identifikovatelné (podle označení zásilky lze zpětně dojít až k použité surovině).

Příklad řešení
Švýcarské firmy Plaut a Rodata  a německá Solquest , zavedly postup,  který se osvědčil u švýcarského výrobce nápojů Rivella AG, a který sestává ze tří prvků.
1. Označení palet pomocí SSCC/EAN 128 (Serial Shipping Container Code
– 18-místné číslo/EAN 128):
 systematické sledování cesty hotového výrobku ke spotřebiteli se zajistí pomocí označení palety.
2. Zacházení s šaržemi pomocí SAP R/3 (integrovaný standardní software pro hospodaření podniku):  Ve skladovém hospodářství je na základě systému SAP v každém okamžiku zřejmé, jaká množství – podle data spotřeby a druhu výrobku.
3. Skenování mobilními přístroji založené na SAPConsole (snímač přímo napojený na datový terminál): Sejme se kód ze zboží při přeskladnění nebo při kompletaci objednávky nebo při výstupu ze skladu.

Lebensm. Technol, 37, 2004, č. 6, s. 33