Bezpečnost potravin

Vysledovatelnost v podniku na zpracování masa

Vydáno: 14. 8. 2004
Autor:

Příklad systému zavedeného v belgickém závodu na dělení a vykosťování masa.

V rámci výrobních podniků může být zpětná sledovatelnost organizována velmi rozdílně. Jako příklad z praxe představujeme masozpracovatelský podnik z Gentu (vykosťování a dělení masa) v Belgii.
Prvním předpokladem plně pokrytého systému, je zajištění sledovatelnosti na všech stupních řetězce, které předcházejí dělení. Znamená to, že kód zvířete od chovatelského podniku je nějak zahrnut do kódového označení dodané produkční jednotky z jatek a poté z bourárny. Klíčovou roli přitom hrají i transportní podmínky. Uspokojivé výsledky lze garantovat jen, když se spolupracuje s certifikovanými přepravními podniky.
Při dodání šarže do masozpracovatelského podniku je nejprve provedena přejímací kontrola a prověření certifikátu. Dříve, než je maso podrobeno jakémukoli zpracování, je zajištěno, že každému kusu masa bude po provedeném dělení přiřazeno příslušné označení. Každá partie každého jednotlivého druhu zboží od každého jednotlivého dodavatele proto dostane unikátní číslo šarže, v němž jsou zahrnuty všechny potřebné informace: datum zpracování, datum dodávky, kód a jméno dodavatele a přepravce, hmotnost a speciálně pro účely sledovatelnosti také kódový údaj výrobní jednotky. Toto vnitropodnikové číslo šarže, slouží ke garantování sledovatelnosti během celého následujícího procesu dělení masa. Tato vnitropodniková čísla jsou digitálně spravována s návazností na data z dodavatelského podniku.
Dalším rozhodujícím stupněm je balení: výrobek musí být na cestu vybaven všemi předcházejícími informacemi. Každá zabalená jednotka musí mít etiketu s unikátním číslem kartonu a čárovým kódem. Obojí zahrnuje veškeré informace o dosavadním procesu zpracování. Kromě toho je přidělen ještě kód palety. Ke každé paletě náleží seznam všech čísel kartonů.
Na nákladním listu dostanou přepravci k dispozici seznam čísel palet i seznam čísel kartonů. Tyto údaje jsou kontrolovány veterinární inspekcí.
Fleischwirtschaft, 84, 2004, č. 5,  s. 115-116