Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Výsledky šetření Integrované ochrany rostlin za rok 2021 do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Výsledky šetření Integrované ochrany rostlin za rok 2021

Vydáno: 29.7.2022
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Závěrečná zpráva ÚKZÚZ

Z důvodu kontroly plnění zákonných povinností českých zemědělců byl zaveden kontrolní systém, jenž od roku 2014 prošel několika revizemi, které vyústily v systém pravidelných šetření, které monitorují úroveň plnění jednotlivých zásad IOR.

Mimo monitoringu plnění zásad IOR je dále zemědělské veřejnosti zpřístupněna platforma „Rostlinolékařský portál“, kde lze nalézt veškeré dostupné informace nezbytné pro uplatňování IOR. 

Kontroly dodržování IOR

V návaznosti na stanovené povinnosti vyplývající ze směrnice 2009/128/ES byl v roce 2014 zaveden kontrolní systém, podle něhož byly v roce 2014 provedeny úřední kontroly u zemědělců, kteří používají přípravky na ochranu rostlin v rámci svého podnikání (tzn. u profesionálních uživatelů přípravků). V roce 2015 přistoupil ÚKZÚZ, z důvodů změn ve výkladu implementace IOR samotnou Evropskou Komisí, k revizi kontrolního systému a jeho adaptaci na specifika současné české rostlinné prvovýroby. Od tohoto roku je pak s menšími úpravami každoročně zemědělské veřejnosti předkládán XLSX formulář IOR Otevírá se do nového okna. (190 KB)  ve zjednodušené struktuře zaměřený na komplexní pojetí IOR v úzké návaznosti na související problémy pěstování rostlin, resp. obdělávání zemědělské půdy v České republice. Míra zavádění IOR je hodnocena pomocí bodového systému.

Aktuální informace pro pěstitele polních plodin jsou PDF zde Otevírá se do nového okna. (8 MB) .

Sankce mohou být uděleny za prokazatelné porušení povinnosti jasně formulované v zákoně, nebo v zákonech souvisejících (např. zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech nebo vyhláška č. 32/2012, Sb. o přípravcích a dalších prostředích na ochranu rostlin), a pokud je toto porušení spojeno s možným následným snížením dotace za porušení podmínek stanovených v rámci systému Cross Compliance následuje správní řízení o snížení této dotace.

Nově přidány výsledky za rok 2021

Výstupy kontrol zásad Integrované ochrany rostlin v letech:

 

 

Zdroj: ÚKZÚZ

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021