Bezpečnost potravin

Výsledky monitorování reziduí pesticidů v potravinách

Vydáno: 16. 10. 2004
Autor:

Britský Výbor pro rezidua pesticidů publikoval výsledky monitorování pesticidů v potravinách (hovězí maso, sýr, ryby chované na farmách, hlávkový salát, balené saláty, mléko a dětská výživa) za první čtvrtletí 2004.

Britský Výbor pro rezidua pesticidů (PRC) publikoval výsledky monitorování pesticidů v potravinách za první čtvrtletí 2004. Zpráva zahrnuje šetření řady různých potravin, včetně hovězího masa, sýra, ryb chovaných na farmách, hlávkového salátu, balených salátů, mléka a dětské výživy. Pouze u tří ze 301 vzorku byla zjištěna rezidua pesticidů v množství  převyšujícím maximální povolenou hranici (MRL). Jednalo se o dva vzorky hlávkového salátu a jeden vzorek dětské výživy z maloobchodního prodeje. Jeden vzorek hlávkového salátu obsahoval endosulfan v množství 0,3 mg/kg (MRL 0,05 mg/kg) a metamidofos v koncentraci  7,7 mg/kg (MRL 0,02 mg/kg). Z hlediska hodnocení rizika bylo konstatováno, že vysoká hladina metamidofosu byla zjištěna pouze v ojedinělém případě, ovšem i to je nepřijatelné. Škodlivé účinky metamidofosu jsou s největší pravděpodobností pouze přechodné a nejsou nijak intenzivní.Vzorek dětské výživy, identifikovaný jako „Heinz Vegetable&Chicken Hotpot“ (zeleninové a drůbeží ragú) obsahoval 0,03 mg/kg chlorprofanu (MRL 0,01 mg/kg), což bylo z hlediska zdravotního rizika hodnoceno PRC jako méně významné. U 47 ze 48 sledovaných vzorků ryb chovaných na farmách byla zjištěna přítomnost reziduí. V současné době ale není pro tyto ryby stanovena žádná MRL. Podle závěrů zprávy PRC nepředstavují sledované produkty pro spotřebitele žádné zdravotní riziko. Více informací na adrese 

http://www.foodsafetytoday.com