Bezpečnost potravin

Výsledky monitoringu mykotoxinů

Vydáno: 8. 1. 2005
Autor:

Monitoring prováděný v Nizozemí v období 2001 – 2003 ukazuje na zlepšení stavu hygieny, vzhledem k nižšímu podílu vzorků překračujících limity pro aflatoxiny, ochratoxin A a deoxynivalenol.

V období 2001 – 2003 odebíral nizozemský Úřad pro potraviny každoročně 2 500 vzorků pro analýzu mykotoxinů. Výsledky byly porovnávány s limity stanovenými nařízením ES č. 466/2001 a s návrhem limitu pro deoxynivalenol (DON).

Limitní hodnota pro aflatoxin v ořechách a výrobcích z nich byla v těchto letech překročena v 6 až 10 % případů. To záviselo především na roce sklizně a na druhu ořechů. Hlavně byly kontaminovány pistácie z Íránu a Turecka (8 – 24 %), což je dlouhodobě řešený problém.

V kategorii sušeného ovoce došlo ke značnému snížení kontaminace fíků z Turecka v důsledku zlepšení podmínek při sklizni a skladování. V r. 2003 v případě vzorků z Turecka překročily limit pro mykotoxiny jen 4 %.

V r. 2002 byl stanoven limit pro ochratoxin A v cereáliích a rozinkách, a ten byl překročen u 12 % vzorků rozinek.

Kontaminace koření byla různorodá: u papriky v prášku 10 až 31 % vzorků hlavně v závislosti na roku sklizně, u chilli v prášku 13 % a u muškátového oříšku 33 % vzorků.

Pokud jde o deoxynivalenol, vycházely analýzy dobře. V r. 2001 i 2002 byly výsledky v souladu se stanovenými limity, pouze v jednom případě byla dovezená kontaminovaná pšenice zpracována do těstovin, které byly nakonec staženy z trhu. V r. 2003 nebyl zjištěn žádný případ překročení limitu DON.

 

Pozn.: Světová zemědělská organizace FAO (Food Agricultural Organisation) zjistila, že nejméně 5 až 10 % dodávek potravin je ročně ztraceno v důsledku napadení zemědělských komodit (hlavně obilovin, olejnatých semem a ořechů) houbami a mykotoxiny.

 

EU Food Law, 2004, č. 191, s. 15