Bezpečnost potravin

Výsledky mimořádné kontroly baleného čerstvého chlazeného drůbežího masa

Vydáno: 15. 2. 2012
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 15. 2. 2012.

Výsledky mimořádné kontroly baleného čerstvého chlazeného drůbežího masa na stanovení přítomnosti salmonel
 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce vykonala v závěru loňského roku mimořádnou kontrolu baleného chlazeného čerstvého drůbežího masa. Cílem kontroly bylo zmapování možného výskytu salmonel, zejména rizikových sérotypů Salmonella Enteritidi a Salmonella Typhimurium v chlazeném drůbežím mase, které v tržní síti přichází do přímého kontaktu se spotřebitelem. Kontrola byla zahájena mimo jiné i jako reakce na změnu nařízení ES č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, která vstoupila v platnost k 1. prosinci 2011.

Vzorky byly odebrány ze zboží domácího i zahraničního původu.

Všech 30 úředně odebraných a laboratorně analyzovaných vzorků bylo vyhodnoceno jako vyhovující uvedenému nařízení. Nebezpečné sérotypy salmonely nebyly v testovaném zboží přítomny.

(Zpracoval: Michal Spáčil, tiskový mluvčí)