Bezpečnost potravin

Výsledky kontrol zásilek potravin ze zahraničí

Vydáno: 6. 2. 2015
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS ze dne 6. 2. 2015.

Od 1. října 2014, kdy vstoupilo v platnost novelizované znění nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení, existuje možnost využít k hlášení zásilek potravin živočišného původu jednotný formulář, který ulehčuje práci těm, kteří ho vyplňují, ale i Státní veterinární správě, jakožto příjemci výstupů. Průběžné výsledky za období říjen 2014 – leden 2015 dokládají, že tato novela měla smysl.

Během výše zmíněného období provedla SVS 2 623 kontrolních akcí – u 455 z nich zjistila závadu (zhruba 17 %). Celkový počet zjištěných závad byl bezmála 1 000 a počet neuvolněných tun živočišných produktů téměř 80. Navrhovaná částka u správních aktů za zjištěné závady činí téměř 17,5 milionu korun.

V průměru lze říci, že Státní veterinární správa zkontroluje přibližně 11 % zboží, které k nám dorazí. Nejčastěji jsou to vejce (14 %), maso (11 %), vaječné výrobky (taktéž 11 %) a produkty rybolovu (10 %).

Mezi nejčastější závady, se kterými se v rámci kontrol setkáváme, patří „neinformování krajské veterinární správy o příchodu zásilky na místo určení“ (896 případů), „závady v dokumentaci“ (32 případů), „špatné označení suroviny/potraviny (15 případů) a „porušení podmínek pro obchodování“ (13 případů). Zdravotně závadné zboží bylo zjištěno pouze v 7 případech.

Zadržené zásilky pocházely nejčastěji (podle počtu neuvolněných tun) z těchto zemí: Thajsko (cca 33 tun), Polsko (cca 20 tun), Nizozemsko (10 tun), Německo (4,5 tuny).

Z výše uvedených výsledků je zřejmé, že kontroly potravin ze zahraničí mají význam a výše zmíněné nařízení vlády pomáhá ochránit zdraví českých spotřebitelů .

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS

Zdroj:  SVS