Bezpečnost potravin

Výsledky kontrol zaměřených na zdravotní rizika potravinářských folií pro domácí použití

Vydáno: 7. 2. 2019
Autor: HSHMP

Informace HSHMP o kontrolách zdravotní nezávadnosti vybraných potravinářských strečových fólií.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se v nedávné době v rámci své preventivně – kontrolní činností zaměřila na problematiku zdravotní nezávadnosti potravinářských strečových folií pro domácí použití. Tyto potravinářské folie domácnosti poměrně široce používají k balení svačin či úchově různých druhů potravin. Rizika u těchto folií mohou představovat ve fóliích obsažená změkčovadla. Některá z nich totiž nejsou pro výrobu potravinářských plastů povolená. Jiná jsou zakázaná pro výrobu plastů určených do kontaktu s tukovými potravinami. Povolená změkčovadla pak mají stanoveny migrační limity. Protože změkčovadla jsou obvykle lipofilního charakteru, proto je největším rizikem jejich eventuální průnik do tukových potravin. Mezi nejznámější změkčovadla plastů patří estery kyseliny ftalové, z nichž některé, například DEHP, jsou považovány za hormonální disruptory, tedy látky, které mohou zasahovat do normálních funkcí endokrinního systému a narušovat tak fyziologické funkce endogenních hormonů. Laboratorní vyšetření v textu uváděných vzorků folií provedl Státní zdravotní ústav, Šrobárova 49/48, Praha 10.  

Zkontrolovány byly následující folie: 

1/ Cling Film – Gourmet Gold potravinová fólie, EAN: 9001376007717, š. 22 0598A, Výrobce: Alufix Fölienverarbeitungsges, IZ NÖ Süd, Str. 6 Oj. 4, AT Neudorf, odebráno: PENNY Market, Revoluční 7, Praha 1 . Folie je vyrobena na bázi nízkohustotního polyetylenu a laboratorním vyšetřením nebylo zjištěno použití změkčovadel a aditiv v rámci citlivosti laboratorní metody.  


 

2/ Q Clean potravinová folie, EAN: 8590273720016, šarže: neuvedena, dodává: BUNZL CS s.r.o., Dolnokrčská 2029/590, Praha 4, odebráno: Teta drogerie a lékárny ČR, s.r.o., nám. Republiky 8, Praha1. Folie je vyrobena na bázi nízkohustotního polyetylenu a laboratorním vyšetřením nebylo zjištěno použití změkčovadel a aditiv v rámci citlivosti laboratorní metody.  


 

3/ Fólie na potraviny 75 m zn. RUBIN, EAN: 4305615566672, š. 7937470, Vyrobeno v EU, Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener Str. 16, 30938 Burgwedel, odebráno: Rossmann, Evropská 2758/1, Praha 6. Folie je vyrobena na bázi nízkohustotního polyetylenu a laboratorním vyšetřením nebylo zjištěno použití změkčovadel a aditiv v rámci citlivosti laboratorní metody.  


 
4/ Potravinářská fólie – food foil zn. VIGO! 30m, EAN: 5902841450585, Art. No. 7521129, š. 1806B141936, Quickpack Benzstraβe 50, 71272 Renningen, Germany, Quickpack, Przemyslowa 47 28-300 Jedrzejow, Poland, odebráno: Kaufland Podbaba, Pod Paťankou 2743/1b, Praha 6. Folie je vyrobena na bázi nízkohustotního polyetylenu a laboratorním vyšetřením nebylo zjištěno použití změkčovadel a aditiv v rámci citlivosti laboratorní metody.  

5/ Potravinová fólie zn. POLYFIX, EAN: 9008438117698, Alufix GmbH, IZ NÖ Süd, Str. 6 Oj. 4, AT Neudorf, odebráno: NORMA, Sokolovská 202/314, Praha 9. Folie je vyrobena na bázi nízkohustotního polyetylenu a laboratorním vyšetřením nebylo zjištěno použití změkčovadel a aditiv v rámci citlivosti laboratorní metody.  


 

 

V Praze dne 6. 2. 2019  

Ing. Pavel Zikl
vedoucí oddělení hygieny předmětů běžné užívání

Zdroj (článek a fotografie): HSHMP