Bezpečnost potravin

Výsledky kontrol zaměřených na zdravotní rizika plastového kuchyňského nádobí a náčiní

Vydáno: 10. 8. 2016
Autor: Hygienická stanice hlavního města Prahy

Informace Hygienické stanice hlavního města Prahy ze dne 9. 8. 2016.

Výsledky kontrol zaměřených na zdravotní rizika plastového kuchyňského nádobí a náčiní (výrobky z melamino-formaldehydové pryskyřice)

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se podílela na plnění cíleného úkolu hlavního hygienika ČR zaměřeného na ověření, zda plastové kuchyňské nádobí a náčiní z polyamidu a melamin-formaldehydové pryskyřice uváděné na trh České republiky, je bezpečné a uvedení těchto výrobků na trh je v souladu s relevantními právními předpisy.

V případě polyamidového náčiní byla kontrola zaměřena na migraci karcinogenních primárních aminů a v případě výrobků z melamino-formaldehydové pryskyřice na migraci formaldehydu a melaminu, které mohou ohrožovat zdraví lidí.


V provozovnách na území hlavního města Prahy odebrali zaměstnanci HSHMP následující výrobky:

1/ Melamin talíř – zázrak zn. Delissimo. Made in China.

2/ Melamin talíř – krásný den zn. Delissimo. Made in China.

Oba vzorky kontrolovány při dovozu v celním skladu Praha 10, tyto výrobky vyhověly obsahem melaminu i formaldehydu.

3/ Dekorační tác – Melamin Sunflower. Distr.: HAIKO MORAVA  s.r.o., Wintrová 2539/25, 628 00 Brno. Země původu: P.R.C.

 
Tento výrobek nevyhověl vysokým obsahem melaminu. Výrobek byl stažen z prodeje a vyhlášen MZČR jako nebezpečný výrobek.

4/ Modrá polyamid obracečka zn. Ibili (Spain). Ibili Menaje, S.A., 20570 Bergara, Spain – výrobek vyhověl obsahem primárních aromatických aminů.

5/ Modrá polyamid obracečka zn. Solo (bez bližšího označení) –  výrobek sice vyhověl obsahem primárních aromatických aminů, avšak vzhledem k nedostatečnému označení, nedoloženému prohlášení o shodě a nezajištění sledovatelnosti byl výrobek stažen z prodeje
 

V Praze dne 9. 8. 2016

MUDr. Hana Kunstovná
ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání


Příloha:

V případě zájmu o výsledky cíleného SZD 2015 – plastové kuchyňské náčiní a nádobí za celé Česko doporučujeme navštívit webové stránky Ministerstva zdravotnictví na odkazu níže:
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/vysledky-cileneho-szd-2015-plastove-kuchynske-nacini-a-nadobi_12413_3455_5.html

Zdroj: Hygienická stanice hlavního města Prahy