Bezpečnost potravin

Výsledky kontrol veterinářů budou v mapě

Vydáno: 10. 5. 2013
Autor: MZe

Tisková zpráva MZe ze dne 10. 5. 2013.

Výsledky kontrol potravin každý ode dneška najde ve webové aplikaci přímo v on-line mapě. Státní veterinární správa ČR ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství chtějí přispět k lepšímu informování spotřebitelů a veřejnému trestání nepoctivých prodejců, výrobců či chovatelů.

Mapa Státní veterinární správy ČR (SVS ČR) je umístěna na webu www.svscr.cz a zahrnuje data od počátku roku 2013 a obsahuje celkem přes 10.000 záznamů, z toho přes 300 nevyhovujících vzorků. Kontroly vycházejí z evropské a české legislativy. Jejich hlavním cílem je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví v celém potravinovém řetězci, počínaje zemědělskou prvovýrobou, přes zpracování, přepravu a skladování po prodej živočišných produktů. Návštěvník si tedy může vybrat mezi kontrolami v tržní síti, může si ale prohlédnout i výsledky kontrol masen, jatek nebo drůbežáren. Data se v mapě objevují do 24 hodin od zjištění, aby veřejnost měla informace veterinářů v co nejkratší době. Zobrazené informace jsou prvotní zjištění veterinárního dozoru, která se mohou v průběhu úředního řízení měnit. Bude tak možné se dozvědět například o pozastavení a následně uvolnění některých zásilek potravin.

Mapu s výsledky kontrol spouštíme proto, aby se spotřebitelé sami přesvědčili, který výrobce dodržuje pravidla a který nikoliv. V mapě jsou totiž vidět jednotlivé konkrétní případy, kdy něco nebylo v pořádku. Webová aplikace je další krok ve větší informovanosti občanů o kvalitě potravin s tím, že výhledově bychom chtěli mít jeden web, kde budou všechna zjištění dozorových orgánů. Vláda mi navíc uložila úkol postupně sloučit dozorové orgány v jeden, takže předpokládám, že ke konci letošního roku předložíme příslušný návrh novely zákona,“ uvedl ministr zemědělství Petr Bendl.

„Cílem tohoto způsobu informování veřejnosti je, aby si uvědomila účinnost státního veterinárního dozoru v celé šíři, a to nejen pokud jde o zjištění závad, ale i výsledků kontrol bez závad, což bude pro zákazníky jistě vítaným vodítkem. Snahou také je, aby prezentace výsledků kontrol byla kompatibilním se systémem ministerstva,“ uvedl Milan Malena, ústřední ředitel SVS ČR.

Webová stránka je dalším krokem MZe k větší informovanosti spotřebitelů. Po spuštění webu Potraviny na pranýři, který nedávno zaznamenal svého dvoumiliontého návštěvníka, je mapa výsledků kontrol SVS ČR dalším krokem k jednotnému systému informování spotřebitelů o nekvalitních a nebezpečných potravinách. SVS ČR bude mapu průběžně zdokonalovat a rozšiřovat o další oblasti státního veterinárního dozoru.

Jan Žáček
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj:  MZe