Bezpečnost potravin

Výsledky kontrol Krajských veterinárních správ

Vydáno: 12. 7. 2012
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 12. 7. 2012.

Problémů s potravinami nepřibývá

Zákazník při návštěvě obchodů s potravinami dobře ví, že se sice může spolehnout na to, že do tržní sítě se mohou dostat pouze ty potraviny, které splní podmínky zdravotní nezávadnosti, ale také dobře ví, díky osvětě Státní veterinární správy, že musí sledovat, jak s výrobky nakládají prodejci. To znamená, že by měl dávat pozor, zda nenabízejí „prošlé“ potraviny, tj. zda již za sebou nemají dobu minimální trvanlivosti, a také, zda jsou dodržovány výrobcem doporučené teploty skladování. Tak totiž může být zásadně narušena zdravotní nezávadnost výrobku.

V uplynulém týdnu tak inspektoři Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj zjistili v prodejně v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí 6 kg Davelské šunkové tlačenky a klobáskového kabanosu týden po datu použitelnosti, v Novém Městě u Karviné stejný případ u 21 kg pařížského salámu, drůbeží tlačenky a královského žebírka.

Prodejci také musejí doložit původ nabízeného zboží. V Moravskoslezském kraji zjistili inspektoři 21 kg drůbežích výrobků „neznámého původu“. V Jihomoravském kraji na nákupním trhu v Hodoníně zjistili 74 kg pařených sýrů, opět bez dokladu původu, a ve Zlínském kraji v Chropyni totéž u 9 kg masných výrobků (uzené koleno, Valašská klobása, pološunková klobása a grilovací klobása).

Aby zásilky mohly být veterinárně posouzeny, je příjemce povinen, podle nařízení vlády, nahlásit takovouto zásilku místně příslušné krajské veterinární správě minimálně 24 hodin předem. Ve Zlínském kraji tak neučinil příjemce v Hulíně u 1 395 kg kuřat z Polska.

A teplota, i to je problém, se kterým se naši veterinární inspektoři při kontrolách setkávají. Ve Zlínském kraji zjistili, že na městském tržišti prodejce nabízel 8 kg tvarohu a 6 litrů mléka v petlahvích při teplotě nad 24 °C. Podobně tomu bylo v Jihomoravském kraji, v Modřicích, kde prodejce nabízel smyslově změněné (zápach) kuřecí maso při teplotě o 5 °C vyšší, než je povoleno (5 balení).

Ve všech případech bylo zahájeno správní řízení o uložení pokuty a výrobky, které byly po době minimální trvanlivosti, popřípadě byly narušené, byly vyřazeny z oběhu a bylo nařízeno jejich neškodné odstranění (tj. likvidace v asanačním podniku).

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.

Zdroj:  SVS ČR

Související informace:
A-Z slovník bezpečnosti potravin: Uchovávání potravin
                                                     Uchovávání ovoce, zeleniny a brambor