Bezpečnost potravin

Výsledky kontrol drůbežího masa budou i na webu

Vydáno: 18. 7. 2013
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 18. 7. 2013.

Mimořádná kontrolní akce zásilek drůbežího masa, ale i výrobků do ČR dovezených, probíhala v první půlce července a byla úspěšná v několika ohledech. Za prvé jsme zjistili, že naprostá většina zásilek byla v pořádku, o účinnosti kontroly svědčí, že jsme zaznamenali jednu zásilku, kde byl třikrát překročen limit pro rezidua veterinárního léčiva a ukázalo se opět, že jsme schopni okamžitě reagovat i na neoficiální informace o možných problémech.
Za 14 dní veterinární inspektoři ve všech krajích ČR odebrali 126 vzorků drůbežího masa a masných výrobků, u kterých bylo provedeno 357 vyšetření. Vzorky byly odebrány ze zásilek z 5 zemí EU (Rakouska, Německa, Polska, Maďarska a Nizozemí) a jedné třetí země (Brazílie). Kontroly byly zaměřeny na zjištění reziduí zakázaného metronidazolu, dále chloramfenikolu a ostatních antibiotických léčiv. Tato vyšetření se v ČR provádějí v ÚSKVBL (Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv) a dále pak ve Státních veterinárních ústavech.
V jedné zásilce mražených kuřecích stehenních řízků od polské firmy bylo zjištěno trojnásobné překročení limitu pro lék doxycyklin. Okamžitě po zjištění byla část zásilky ve skladě pozastavena a ostatní stahována z tržní sítě. Pro dovozce to znamená výrobek tzv. neškodně odstranit, tj. zlikvidovat.
Ukazuje se, že takovéto cílené mimořádné kontrolní akce mají smysl, jsou účinné, nicméně není to „zadarmo“. Celkové náklady na náročné laboratorní vyšetřování se budou pohybovat okolo jednoho milionu korun. Ale pro potvrzení účinnosti státního veterinárního dozoru a pro ujištění o schopnosti chránit zákazníky je to nezbytné. S obdobnými kontrolami samozřejmě počítáme i nadále.
Po zpracování všech údajů a zhodnocení mimořádné kontrolní akce budou výsledky přístupné na webových stránkách www.svscr.cz v mapách pod označením MKA – drůbeží maso z dovozu. Jen pro zajímavost, od poloviny května navštívilo mapy s výsledky veterinárních kontrol přes 60 000 zájemců.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj: SVS