Bezpečnost potravin

Výsledky komplexní studie FSA o akrylamidu v potravinách

Vydáno: 20. 1. 2005
Autor:

Britský Úřad pro bezpečnost potravin zveřejnil výsledky studie zaměřené na zhodnocení množství akrylamidu, které britští spotřebitelé přijímají z potravy. Zjištěná hladina akrylamidu odpovídá tomu, že Britové konzumují minimálně tisíckrát nižší množství akrylamidu, než představují dávky, které by mohly vyvolat rakovinu u laboratorních myší.

Úřad pro bezpečnost potravin (FSA) zveřejnil výsledky studie zaměřené na zhodnocení množství akrylamidu, které spotřebitelé přijímají z potravy, a na prozkoumání kategorií potravin, které dříve nebyly považovány za významné zdroje akrylamidu. Hladina akrylamidu byla sledována ve vzorcích potravin reprezentujících obvyklou stravu britských obyvatel a připravených způsoby běžnými v britských domácnostech. Výsledky šetření ukázaly, že britští spotřebitelé jsou vystaveni působení akrylamidu z potravin obdobně jako obyvatelé jiných zemí. Hladina akrylamidu zjištěná v rámci celé studie odpovídá tomu, že Britové konzumují minimálně 1000krát nižší množství akrylamidu, než představují dávky vyvolávající rakovinu u laboratorních myší. Ze studie rovněž vyplývá, že hlavními zdroji akrylamidu ve stravě Britů jsou cereální výrobky a brambory. Žádné nové zdroje akrylamidu v potravinách nebyly zjištěny. Kvantifikovatelné množství akrylamidu bylo zjištěno v následujcích skupinách potravin: chléb, maso a masné výrobky, cukr, konzervační prostředky a brambory (čerstvé, vařené a různým způsobem zpracované). Více informací na adrese 

http://www.foodsafetytoday.com