Bezpečnost potravin

Výsledky hodnocení jakosti mléka v ČR

Vydáno: 11. 8. 2003
Autor:

Sdružení centrálních laboratoří pro hodnocení jakosti nakupovaného mléka zpracovává údaje o jakosti od r. 1997. V porovnání s vyspělými státy je stále příliš vysoký počet somatických buněk a vysoký počet vzorků s rezidui inhibičních látek.

Sdružení centrálních laboratoří pro hodnocení jakosti nakupovaného mléka (nyní 4 laboratoře: Praha, České Budějovice, Pardubice, Bohušovice) zpracovává údaje o jakosti od r. 1997. Za období do r. 2002 došlo především ke značnému snížení CPM a v posledním roce ke snížení podílu pozitivních vzorků s rezidui inhibičních látek (RIL) z 0,35 na 0,24 % a vzorků se sporulujícími aerobními mikroorganismy (SPAN) z 10,6 na 6,3 %. V porovnání s vyspělými státy, kde je RIL pod 0,1 % je však u nás podíl pozitivních vzorků stále ještě vysoký, což je v korelaci s bohužel stále vysokým počtem somatických buněk (PSB) (v r. 2002: 259 292/ml). Odpovídá to sice požadavku českých předpisů i směrnice EU č. 92/46, ale nikoli dnešnímu požadavku na zdravé stádo (do 200 000/ml) a je o ca 100 000 vyšší než ve vyspělých zemích.

Podíl parametrů na nestandardnosti vzorků v r. 2002

Zpracování výsledků centrálních laboratoří bylo podpořeno grantem MZe NAZV č. 1404.

Mlékařské listy – zpravodaj, 20077, s. 15–18