Bezpečnost potravin

Výsledky hodnocení bezpečnosti aromatizujících látek

Vydáno: 14. 3. 2005
Autor:

Evropský úřad pro potraviny (EFSA) hodnotil 51 aromatizujících látek pro potraviny. Jsou uvedeny výsledky hodnocení. Jedna látka se přestane používat.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) Vědecký panel pro potravinářská aditiva, pomocné prostředky a materiály v kontaktu s potravinami (AFC) publikoval tři vyjádření týkající se vyhodnocování bezpečnosti 51 aromatizujících látek.

Podle chemické povahy byly hodnocené látky rozděleny do 3 skupin (Flavouring Group Evaluation, FGE):

 

FGE.07: Nasycené a nenasycené alifatické sekundární alkoholy, ketony a estery sekundárních alkoholů a nasycené lineární nebo rozvětvené karboxylové kyseliny z chemické skupiny 5 (nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 z 18. července 2000).

Příloha : Hodnocení aromat ve skupině 7 [pdf ; 571534 bytů]

 

FGE.09: Sekundární alicyklické nasycené a nenasycené alkoholy, ketony a estery obsahující sekundární alicyklické alkoholy z chemické skupiny 8 a estery fenolkarboxylové kyseliny z chemické skupiny 25 (nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 z 18. července 2000).

Příloha : Hodnocení aromat ve skupině 9 [pdf ; 885211 bytů]

 

FGE.11: Alifatické dialkoholy, diketony a hydroxyketony z chemické skupiny 10 (nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 z 18. července 2000).

Příloha : Hodnocení aromat ve skupině 11 [pdf ; 856958 bytů]

 

Příloha : Nařízení Komise č. 1565/2000 [pdf ; 139491 bytů]

 

Výsledky hodnocení byly následující:

* 13 aromatizujících látek prošlo procesem hodnocení,

* u 37 látek AFC doporučil získat spolehlivější informace o expozici, aby se mohlo provést vyhodnocení jejich bezpečnosti,

* jedna látka, pentan-2,4-dion v procesu hodnocení z hlediska bezpečnosti nevyhověla. Panel AFC doporučil, aby se jako aromatizující látka v potravinách nepoužívala. Evropská komise proto navrhla Stálému výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat její odstranění z Registru aromatizujících látek používaných do potravin nebo na potravinách. Ten se k žádosti vyjádřil kladně.

 

Zdroj:  CIAA