Bezpečnost potravin

Výsledek kontrol v restauracích

Vydáno: 19. 2. 2015
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS ze dne 19. 2. 2015.

Nevyhovující stav některých provozoven stravovacích služeb nutí dozorové orgány k tomu, aby jejich činnost pozastavily, příp. provozovnu zcela uzavřely. Státní veterinární správa v rámci svých kompetencí zjistila zásadní nedostatky v restauraci Asia Bistro, Klatovská třída 354/32, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí.

Inspektoři během kontroly zjistili, že potravinářské prostory nejsou udržovány v čistotě a požadovaném stavu. V přípravně potravin a kuchyni se nacházely silně znečištěné stěny a stropy s oprýskanou omítkou, nánosy špíny a pavučinami. Na méně přístupných místech podlah a vybavení (police) ležely nánosy špíny a byly objeveny stopy škůdců. 

V prostoru kuchyně nebyly zavedeny odpovídající postupy pro regulaci škůdců – v průběhu kontroly zjištěna přítomnost hmyzu: rus domácí (Blattella germanica). Jednalo se nejen o uhynulé, ale i živé jedince. Zářivky v kuchyni nebyly opatřeny ochrannými kryty. Při jejich poškození či prasknutí hrozilo nebezpečí kontaminace potravin úlomky skla.

Podle veterinárního zákona nařídil veterinární inspektor dne 17. února 2015 provozovateli pozastavit zpracování veškerých živočišných produktů. Toto opatření nabylo účinnosti ihned po oznámení kontrolované osobě.

V případě, že provozovatel nedodrží požadavky na bezpečnost potravin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na potraviny, mu lze udělit pokutu až do výše 50 000 000,- Kč. Výše uvedená zjištění byla předána ostatním kontrolním orgánům k došetření.

 
Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS

Zdroj:  SVS