Bezpečnost potravin

Výskyty virových chorob v řepce jsou letos opět vysoké

Vydáno: 3. 12. 2018
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 3. 12. 2018

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) se již druhým rokem zapojil do testování odrůd řepky ozimé na přítomnost viru žloutenky vodnice (TuYV), a to za účelem posouzení citlivosti jednotlivých odrůd k tomuto hospodářsky významnému patogenu. Tato činnost opět probíhala v úzké spolupráci ÚKZÚZ a České zemědělské univerzity v Praze.

V souvislosti s letošním extrémním podzimním výskytem mšic provedl ÚKZÚZ rovněž testování v nově založených porostech řepky, kde byly na přítomnost TuYV testovány jak rostliny, tak přenašeči viru, tj. mšice broskvoňová a mšice zelná. Celkem byly metodou ELISA otestovány vzorky ze 107 lokalit 67 okresů ČR. Na 94 lokalitách byl potvrzen výskyt TuYV v rostlinách, tedy v 87,9 % případů a na 70 lokalitách byl TuYV detekován v mšicích, tedy v 65 % případů. Pouze na 9 lokalitách byly viruprosté jak rostliny, tak mšice (obrázek 1). Výskyt patogena tohoto viru v rostlinách úzce souvisí se silnou aktivitou mšic v teplém podzimním období letošního roku.      

Populace mšic byly na mnoha lokalitách bez ochrany z velké míry napadány přirozenými nepřáteli, a to až z 50 %. Pěstitelé by tedy měli před vstupem do zimy zrevidovat porosty a případně rozhodnout o dalším postupu, zda porosty nahradit, anebo se připravit na vyšší vstupy v jarním období. Pokud napadené porosty na jaře dobře zregenerují a je účinně vyřešena ochrana proti dalším škodlivým organismům, je možné i se silně napadenými porosty dosáhnout uspokojivých výsledků.  

Obecně lze konstatovat, že situace kalamitních výskytů mšic (obrázek 2) a následné problémy s napadením řepek virovými infekcemi jsou srovnatelné s ročníkem 2016/17, kdy bylo již na podzim na testovaných lokalitách potvrzeno téměř 100% napadení rostlin řepek ve všech hospodářsky významných oblastech.

 

Podrobnější informaci lze nalézt na Rostlinolékařském portále.

 

Zpracovali: Ing. Jakub Beránek, Ph.D., Ing. Dan Spáčil, Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.

Přílohy

Zdroj: ÚKZÚZ


Foto: Rostlina napadená mšicemi (ÚKZÚZ)