Bezpečnost potravin

Výskyt virové maloplodosti třešně v České republice

Vydáno: 23. 9. 2020
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

ÚKZÚZ potvrdil závažný výskyt maloplodosti třešně, virové choroby třešní a višní.  Maloplodost třešně se v ČR vyskytuje sporadicky,  letos je však výskyt mnohem významnější než v minulých letech. Příznaky byly pozorovány v sadech více pěstitelů v Královéhradeckém kraji, až 80 % stromů odrůdy Regina vykazovalo příznaky napadení. Přítomnost původce maloplodosti třešně (Little cherry viru 2) v těchto sadech potvrdil ÚKZÚZ laboratorním vyšetřením.

Oproti minulým letům byl letos zaznamenán vysoký  počet stromů třešní s příznaky maloplodosti. Napadené stromy jsou v 15letých sadech a rouby z nich pochází z České republiky,  Německa a Nizozemska.

Z důvodu vyloučení nebo potvrzení zdroje nákazy na našem území byl otestován i matečný porost odrůdy Regina a  matečné porosty dalších odrůd udržovaných v ČR v technických a prostorových izolátech, výsledky byly negativní.

Ze závěrů šetření je pravděpodobné, že zdrojem šíření viru byly rouby či podnože z Německa, Nizozemska, nebo jiných členských států EU, ale s určitostí nelze vyloučit ani možnost, že patogen pronikl do sadů ze starých výsadeb v okolí. ÚKZÚZ proto provede průzkum výskytu choroby ve školkách se zaměřením na výpěstky z materiálu zahraničního původu.

S ohledem na první rozsahem významný výskyt této choroby v ČR se ÚKZÚZ také zaměří, v součinnosti s Ovocnářskou unií ČR a s experty výzkumné základny, na získání dalších prakticky využitelných informací pro omezení jejího zavlékání a šíření.  

Ivana Kršková, tisková mluvčí

 

Způsoby šíření a prevence

Little cherry virus 2 je podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 regulovaný nekaranténní škodlivý organismus pro rozmnožovací materiál a výpěstky třešní a višní. V sadech ale nepodléhá úřední regulaci. Odrůda Regina je druhou nejvýznamnější odrůdou sortimentu třešní v ČR a je důležitá i z hlediska opylování.

Na delší vzdálenosti je virus přenášen prostřednictvím roubů, oček a podnoží, ale také osivem. Podle některých zdrojů může být virus přenášen nedezinfikovaným nářadím i vzájemným prorůstáním kořenů. Nejvýznamnějším přenašečem viru je červec javorový, ale virus může mít i jiné přenašeče, kteří zatím nebyli vědecky potvrzeni.

Nejlepší prevence v produkčních sadech je výsadba certifikovaného materiálu. Jako preventivní opatření se také doporučuje dezinfikovat nářadí použité při řezu, likvidovat plané třešně v okolí sadu a likvidovat infikované stromy v sadu.

Pokud byl zlikvidován napadený strom, je vhodné ještě další 2-3 roky sledovat stromy rostoucí v nejbližším okolí a v případě pochybností je otestovat.

Nové výsadby by se neměly realizovat v blízkosti starých sadů, a to nejen z pohledu možného výskytu původců maloplodosti, ale i jiných chorob a škůdců. V porostech by měly být uplatňovány účinné metody zabraňující výskytu přenašečů. 

Zdroj: ÚKZÚZ

Foto: Shutterstock