Bezpečnost potravin

Výskyt patogenů v syrovém mléce

Vydáno: 16. 9. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Při studii prováděné v r. 2010 bylo odebráno 219 vzorků z 27 mléčných automatů pocházejících z 15 farem v ČR  k analýze na patogeny. Výsledky byly značně rozdílné, ale byly detekovány stafylokoky, kampylobakter, listerie a salmonely.

Při studii prováděné v r. 2010 bylo odebráno 219 vzorků z 27 mléčných automatů pocházejících z 15 farem v ČR  k analýze na patogeny. Výsledky byly značně rozdílné, ale byly detekovány stafylokoky, kampylobakter, listerie a salmonely.
V r. 2003 byl v ČR povolen přímý prodej syrového mléka, od r. 2009 došlo k rozšíření prodeje syrového mléka z automatů. V současné době je registrováno 248 míst prodeje syrového mléka, z toho je 160 mléčných automatů (dodávky z 90 farem). Na rozdíl od tuberkulózy a brucelózy není výskyt patogenů v syrovém mléce běžně sledován. Ačkoli bylo několikrát vysloveno podezření ohledně souvislosti onemocnění s patogenními mikroorganismy v syrovém mléce, nikdy se nepodařilo jej potvrdit. V r. 2010 (od února do prosince) byla za podpory projektů VZ MSM 6215712402 a 2B06048 realizována studie zaměřená na výskyt patogenů. Spolupracovaly na ní: Veterinární a farmaceutická fakulta Brno, SZÚ Praha, Centrum zdraví, výživy a potravin Brno, Ústav pro chov skotu v Rapotíně.
Celkem bylo odebráno 219 vzorků z 27 mléčných automatů pocházejících z 15 farem. Mezi jednotlivými automaty byly zaznamenány značné rozdíly v mikrobiologické kvalitě, na některých farmách byly patogeny detekovány opakovaně. Bakterie Staphylococcus aureus byly detekovány v 124 (56,6 %) vzorcích (z toho jen u 13 (10,5 %) kmenů byla potvrzena schopnost produkovat klasické enterotoxiny A-E). Kampylobaktery byly zjištěny v 10 (4,6 %) vzorcích (většinou Campylobacter jejuni), Listeria monocytogenes v 4 (1,8 %) vzorcích a salmonela v 7 (3,2 %) vzorcích. Byly detekovány sérotypy S. typhimurium DT 104, S. enteritidis PT13a, S. bovismorbificans a S. infantis. Ze studie vyplývá doporučení pro epidemiology (při podezření na nákazu z mléka odebírat vzorky opakovaně) a pro spotřebitele (mléko tepelně upravit).
Zprávy centra epidemiologie a mikrobiologie, 20. 2011, č. 6, s. 212-214
(časopis je k dispozici v ZPK)