Bezpečnost potravin

Výskyt nitrofuranů ve vepřovém mase v EU

Vydáno: 7. 4. 2003
Autor:

Výsledky monitoringu ukázaly, že ve dvanácti zemích EU se nitrofurany nepoužívají. Pozitivní nálezy byly zjištěny u masa z Portugalska (10 %), Itálie (1%) a Řecka (1 %).

Evropská komise financuje projekt FoodBRAND, který se zaměřuje na zdokonalení metod proběhla studie, v rámci které bylo z každé členské země EU odebráno sto vzorků vepřového používaných při detekci reziduí nitrofuranů v potravinách. Jako součást tohoto projektu masa. Výsledky analýzy ukázaly, že ve dvanácti zemích EU nedošlo k ilegálnímu použití nitrofuranů, avšak u deseti vzorků z Portugalska a po jednom vzorku z Itálie a Řecka byl zjištěn pozitivní výsledek.

www.leatherheadfood.com