Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Výskyt hraboše polního v říjnu 2020 do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Výskyt hraboše polního v říjnu 2020

Vydáno: 4.11.2020
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Informace ÚKZÚZ

Z říjnových dat monitoringu ÚKZÚZ vyplývá, že celorepublikový průměr intenzity výskytu hrabošů poklesl na 664 aktivních nor na hektar (AVN/ha). To u ozimých plodin, odpovídá 3,3násobku podzimního prahu škodlivosti. V Ústeckém a Středočeském kraji v porovnání s ostatními kraji dosahuje početnost populací hraboše stále nejvyšších hodnot. Významnější nárůst v početnosti hraboše byl v průběhu října zaznamenán pouze v Jihočeském kraji (ze 123 AVN/ha v září na 227 AVN/ha v říjnu).

V současnosti je monitoring ÚKZÚZ prováděn v ozimech, jetelotrávách, vojtěšce, jeteli a trvalých kulturách, včetně sadů a vinic. Stále platí, že hraboš se vyskytuje mozaikovitě a může i nadále lokálně způsobovat škody.

Momentálně dochází k rekolonizaci ploch ozimů v lokalitách, kde byl hraboš kalamitně přemnožen i na jaře či v průběhu léta. Předseťové kultivace ploch potlačily populace dočasně a lokálně bylo možné v průběhu října nalézat pole i s více než 80% poškozením.

S předpokládaným vývojem počasí, které hrabošům nesvědčí, se očekává stagnace a další pokles populací. Zemědělci mohou stále ještě na nejpostiženějších pozemcích využít jak výběrové aplikace rodenticidů do nor – manuální nebo pomocí upravených strojů, které ukládají návnadu do umělých nor, tak aplikaci na povrch, po předchozím posouzení stavu inspektorem ÚKZÚZ podle Nařízení ze dne 3. 9. 2020.

Aktuální počet okresů ohrožených kalamitním výskytem hraboše polního je celkem třicet.

Inspektoři ÚKZÚZ budou i v průběhu zimních měsíců monitorovat vývoj populací tohoto škůdce a průběžně informovat veřejnost na webu ÚKZÚZ a prostřednictvím Rostlinolékařského portálu.

Aktuální míra rizika ohrožení zemědělských porostů v jednotlivých krajích je zobrazena v příloze.


Ivana Kršková, tisková mluvčí 

 

Příloha

 

Zdroj: ÚKZÚZ

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021