Bezpečnost potravin

Výskyt hraboše polního v červnu 2020

Vydáno: 8. 7. 2020
Autor: ÚKZÚZ

Informace ÚKZÚZ

Celorepublikový průměr intenzity hrabošů dosáhl v červnu 199 aktivních východů z nor na hektar, což odpovídá letnímu prahu škodlivosti, který je 200 aktivních východů z nor na hektar. I přes mírné zvýšení stavu populací je patrné, že k masivní gradaci již v tomto roce plošně nedojde. Lokálně však intenzita výskytu hraboše může stoupat,  což se v průběhu června projevilo např. ve Středočeském a Jihočeském kraji.

V současnosti pokračuje monitoring ÚKZÚZ v jetelotrávách, vojtěšce, jeteli a trvalých kulturách včetně sadů a vinic. Objektivní monitoring již není možné zajistit v hustě setých plodinách. Na řadě lokalit došlo k úplnému vymizení hraboše, naopak na některých polích s obilninami je možné pozorovat silný výskyt. Stále platí, že hraboš se vyskytuje mozaikovitě a lokálně může i v tomto roce způsobovat škody.

Nejpočetnější červnové stavy hrabošů (extrémní výskyty) byly zaznamenány v porostech trvalých travních porostů, vojtěšky a jetele ve Středočeském a Jihočeském kraji (1 200 až 5 700 aktivních východů z nor na ha).

V současnosti pokračuje pokles početnosti hraboše ve všech krajích. Potenciál pro nárůst však evidujeme ve Středočeském, Pardubickém a Jihočeském kraji. Situace v oblastech, kde došlo k extrémním škodám, by se neměla opakovat, naopak v oblastech, kde byla zaznamenána nižší početnost hrabošů, lze v letošním roce gradaci očekávat.

Aktuální míra rizika ohrožení zemědělských porostů v jednotlivých krajích je zobrazena níže v grafech.

Inspektoři ÚKZÚZ budou nadále sledovat aktuální vývoj intenzity výskytu tohoto škůdce a průběžně informovat veřejnost, mj. i na stránkách Rostlinolékařského portálu.

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí
 

Přílohy

 

Zdroj: ÚKZÚZ