Bezpečnost potravin

Výskyt fusariových toxinů v potravinách rostlinného původu

Vydáno: 22. 4. 2005
Autor:

Jsou uvedeny výsledky studie provedené v Německu, která se zaměřovala na stanovení 15 toxinů plísně Fusarium v potravinách na bázi cereálií včetně potravin bez lepku, dále v pseudocereáliích, zelenině, ovoci, olejninách a oříškách.

Fusarium species hrají významnou úlohu jako patogeny rostlin, které způsobují u hostitelských rostlin řadu onemocnění. Mezi toxiny, které tvoří, patří:

 

* trichoteceny typu A:

– T-2 toxin (T-2)

– HT-2 toxin (HT-2)

– T-2 triol

– T-2 tetraol

– neosolaniol (NEO)

– di- a 15-monoacetoxyscirpenol (DAS, MAS)

– scirpentriol (SCIRP)

 

* trichoteceny typu B:

– deoxynivalenol (DON)

– 3- a 15-acetylDON (3- a 15-ADON)

– nivalenol (NIV)

– fusarenon-X (FUS-X)

 

* zearalenon (ZEA) a jeho deriváty a– a b-zearalenol (a-, b-ZOL)

 

Dosud se analýza toxinů plísně Fusarium často omezovala na stanovení DON, NIV a ZEA, z trichotecen typu A na T-2 a HT-2. Ostatní toxiny byly opomíjeny. Na Hohenheim University v Německu provedli studii, která se zaměřila na monitoring fusariových toxinů v potravinách rostlinného původu prodávaných na trhu v Německu. V běžných obchodech a v obchodech s tzv. zdravými potravinami bylo v letech 2000 a 2001 odebráno celkem 219 vzorků potravin rostlinného původu, a to potravin na bázi cereálií a pseudocereálií, bezlepkových potravin, dále různé druhy zeleniny, ovoce, olejnin a oříšků. Celkem 13 trichotecenových toxinů bylo analyzováno pomocí plynové chromatografie/hmotnostní spektrometrie. K analýze ZEA a a– a b-ZOL byla použita vysokoúčinná kapalinová chromatografie s fluorescenční a UV-detekcí. Detekční limity se pohybovaly v rozmezí 1–19 µg/kg.

Z 84 vzorků na bázi cereálií, včetně bezlepkových potravin, bylo 60 vzorků pozitivních minimálně na jeden z těchto toxinů: DON (57 %), 15-ADON (13 %), 3-ADON (1 %), NIV (10 %), T-2 (12 %), HT-2 (37 %), T-2 tetraol (4 %), ZEA (38 %). V žádném vzorku této skupiny výrobků nebyl zjištěn SCIRP a jeho deriváty MAS a DAS, T-2 triol, FUS-X a a– a b-ZOL.  Obsah DON se pohyboval v rozmezí 8–389 µg/kg, u všech ostatních toxinů byly koncentrace pod 100 µg/kg.

Pseudocereálie amarant, merlík čilský (quinoa) a pohanka (celkem 15 vzorků) toxiny neobsahovaly.

Z 85 vzorků zeleniny a ovoce bylo 10 vzorků pozitivních. Byly zjištěny tyto toxiny: ZEA (7) a trichoteceny typu A: MAS (3), SCIRP (2), DAS (1), HT-2 (1).

Z 35 vzorků olejnin a ořechů bylo pozitivních 7 vzorků na některý z těchto toxinů: HT-2 (4), T-2 (3), ZEA (4). V zelenině, ovoci, olejninách a u oříšků byla koncentrace toxinů pod 50 µg/kg. U obou podskupin nebyl zjištěn žádný z analyzovaných trichotecenů skupiny B.

 

International Journal of Food Microbiology 97, 2005, č. 1, s. 317–326