Bezpečnost potravin

Vyšetřování výskytu nákaz Escherichia coli ve Francii, společné hodnocení EFSA a ECDC

Vydáno: 29. 6. 2011
Autor: MZe

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) poukazují na důležitost důkladného vaření klíčků pro snížení dalšího rizika výskytu Escherichia coli O104. Vědci z EFSA zřizují operační skupinu, která bude koordinovat práce související s vysledováním zdroje kontaminace naklíčených semen.

EFSA a ECDC společně připravily rychlé hodnocení rizika nahromadění hemolyticko-uremického syndromu (HUS) v Bordeaux, Francie. V hodnocení obou evropských úřadů je poskytnuta chronologie událostí a nástin toho, že v současné době jsou považovány výhonky pískavice (Fenugreek) s největší pravděpodobností za souvislostí mezi francouzskými případy a předchozím propuknutím epidemie v Německu. Pískavice je druh koření. Botanicky se jedná o semena druhu nazývaného pískavice řecké seno (Trigonella foenum-graecum).

Zřízení operační skupiny je reakcí na výskyt Escherichia coli u naklíčených semen v oblasti Bordeaux, kterému předcházel podobný nález ve Spolkové republice Německo. Operační skupina se bude snažit objasnit, jak je v Evropské unii organizován výrobní a distribuční řetězec semen, fazolových výhonků a jiných naklíčených semen.

Evropská komise se obrátila na EFSA s žádostí o poskytnutí bezprostřední vědecké pomoci. Vědci EFSA jsou ve spojení s vědci z Evropské komise, členských států EU, zejména z Francie, Německa, Itálie a Velké Británie, s vědci z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Světové zdravotnické organizace (WHO).

Vědci EFSA budou analyzovat informace, které jsou hlášeny prostřednictvím Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF). Vyšetřování výskytu nákaz ve Francii se stále zkoumá a hledá se souvislost s případy nákaz v Německu souvisejících s fazolovými výhonky.

Podrobné informace můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/110629a.htm
Zdroj: EFSA