Bezpečnost potravin

Výroční zpráva Státní veterinární správy za rok 2022

Vydáno: 24. 4. 2023
Autor: SVS

SVS – V loňském roce veterinární dozor v České republice (ČR) nejvíce zaměstnávala likvidace dvou desítek ohnisek aviární influenzy (neboli ptačí chřipky) v chovech drůbeže.

Po čtyřech letech se do země navíc vrátil africký mor prasat. Významnou část práce nemalého počtu zaměstnanců Státní veterinární správy (SVS) zabraly úkoly a jednání spojená s předsednictvím ČR v Radě EU. SVS musela také akutně řešit situaci spojenou s uprchlickou krizí vyvolanou konfliktem na Ukrajině. Detailní pohled na činnost SVS v roce 2022 přináší následující publikace.


Zdroj: SVS