Bezpečnost potravin

Výroční zpráva RASFF ukazuje, že se spolupráce mezi členskými státy dále prohloubila

Vydáno: 9. 10. 2020
Autor: KM EFSA

EK vydala Zprávu o používání systému RASFF v EU za rok 2019.

Evropská komise (EK) publikovala zprávu o používání Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v EU za rok 2019. Ve zprávě se uvádí, že členské státy v loňském roce oznámily Evropské komisi celkem 4118 oznámení o rizicích spojených s potravinami nebo krmivy. Jedná se o mírný nárůst oproti zprávě za rok 2018, což potvrzuje, že provozovatelé v oblasti potravin a členské státy tento systém hodně využívají.

Z celkových 4118 oznámeních bylo 1175 klasifikováno jako „varování“, což naznačuje vážné zdravotní riziko u notifikovaných výrobků, a je vyžadováno rychlé opatření ze strany provozovatelů v oblasti potravin nebo úředních orgánů. Nejčastěji hlášeným problémem v potravinách kontrolovaných na hranicích EU zůstaly aflatoxiny ve skořápkových plodech, stejně jako v roce 2018. 

Stejně jako v předchozích letech se většina oznámení v roce 2019 týkala potravinářských výrobků, přičemž malé procento oznámení se týkalo krmiv (6%) a materiálů určených pro styk s potravinami (4,5%). Systém RASFF sloužil i v roce 2019 pro vysledování a odstranění dotčených produktů z trhu.

Evropská komise zveřejnila také přehlednou infografiku týkající se nejdůležitějších zjištění v rámci RASFF v EU za rok 2019.

 

 

Zdroj: Evropská komise