Bezpečnost potravin

Výroční zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2015

Vydáno: 13. 9. 2016
Autor: MZe, Ing. Ivana Poustková, Ph.D.

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Výroční zprávu o činnosti systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v ČR za rok 2015.

Tato zpráva umožňuje podávání jednotných informací o systému RASFF jak vůči státním a unijním institucím, tak i směrem ke spotřebitelské veřejnosti. Obdobná zpráva, shrnující fungování RASFF na úrovni EU, je vydávána Evropskou komisí. Obě zprávy jsou dostupné na webových stránkách portálu eagri.cz.  

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) je jedním z mechanismů kontroly bezpečnosti potravin a krmiv na území jednotného trhu Evropské unie.  

Z celkového počtu 3 049 originálních oznámení zpracovaných na úrovni Evropské unie v roce 2015 se České republiky týkalo celkem 155 oznámení (např. výskyt nepovolených složek zejména v doplňcích stravy, nedeklarované alergeny, nesprávné značení, přítomnost nežádoucích mikroorganismů), ve kterých byla Česká republika uvedena jako země původu nebo do ní byl výrobek distribuován, nebo ve kterých byla Česká republika uvedena jako dodavatel. V roce 2015 byl v České republice systémem RASFF zaznamenán největší podíl oznámení (přijatá, odeslaná na základě kontroly trhu a dovozu) v těchto kategoriích: maso a masné produkty (24 oznámení), materiály a výrobky určené pro styk s potravinami (23 oznámení) a doplňky stravy (21 oznámení).  

V roce 2015 byl největší počet nevyhovujících výrobků zaznamenán v kategorii maso a masné produkty, nejčastějším důvodem byla přítomnost patogenních mikroorganismů (zejména rod Salmonella) a nedeklarování alergenních látek.

Druhou nejvýznamnější kategorií v počtu hlášení byly materiály a výrobky určené pro styk s potravinami, kdy se jednalo zejména o migrace primárních aromatických aminů a formaldehydu.  

Celkem bylo v roce 2015 ze vstupního bodu ČR na trh EU odmítnuto 12 nevyhovujících zásilek, jednalo se o doplňky stravy, zelený čaj, koření, zeleninu, sušené ovoce a bambusové výhonky. Zeměmi původu byly Vietnam, Ukrajina, Čína, Indie, Laos a Turecko.  

Počet oznámení řešených v systému RASFF v České republice se oproti předchozímu období snížil (o 22 %).

Příloha: