Bezpečnost potravin

Výroční zpráva o činnosti Národní referenční laboratoře ÚKZÚZ za rok 2022

Vydáno: 18. 5. 2023
Autor: ÚKZÚZ

Foto: Shutterstock

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zveřejnil Výroční zprávu Národní referenční laboratoře ÚKZÚZ za rok 2022.

Zdroj: ÚKZÚZ