Bezpečnost potravin

Výroční zpráva EK „RASFF“ ukazuje významný nárůst v počtu oznámení kategorie Varování

Vydáno: 31. 8. 2021
Autor: EK, Odbor bezpečnosti potravin MZe

EK publikovala zprávu o používání Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v EU za rok 2020.

Evropská Komise publikovala zprávu o používání Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v EU za rok 2020. Ve zprávě se uvádí, že členské státy v loňském roce oznámily Evropské komisi celkem 3862 oznámení o rizicích spojených s potravinami nebo krmivy.

Jedná se o poněkud mírný pokles v oznámení oproti zprávě za rok 2019, což je pravděpodobně dáno situací ovlivněnou covid pandemií a tím menším počtem zaznamenaných oznámení souvisejících s odmítnutím zboží na hranicích.

Z celkových 3862 oznámení bylo 1398 oznámení klasifikováno jako ,,Varování‘‘, tedy oznámení poukazující na zdravotní riziko, u nichž je potřeba ze strany provozovatelů potravinářských / krmivářských podniků nebo kontrolních orgánů provést rychlé nápravné opatření. Za posledních sedm let se roční počet oznámení patřících do kategorie Varování zdvojnásobil, což poukazuje na to, že během tohoto časového období se systém RASFF stal mnohem více účinnější v detekci a oznamování potravin a krmiv, která pro spotřebitele představují významné riziko.

Ethylenoxid v sezamových semenech byl nejvíce oznamovaným problémem, přičemž většinu oznámení ohlásily samotné společnosti v rámci vlastní kontroly jejich zásob (vlastní kontroly versus úřední kontroly). Tak jako v minulých letech se nejvíce oznámení v roce 2020 týkala potravin, dále pak krmiv (6 %) a materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami (FCM, 3 %). Systém RASFF byl v roce 2020 účinným nástrojem pro sledování a odstraňování problémových produktů z trhu EU. 

 

Výroční zpráva RASFF a další materiály:

 

 

Zdroj: Evropská komise