Bezpečnost potravin

Výrobci zahájili diskusi o postupném snižování citlivě vnímaných živin v potravinách

Vydáno: 20. 9. 2016
Autor: PK ČR

Tisková zpráva Potravinářské komory ČR ze dne 19. 9. 2016.

Členové Potravinářské komory ČR na ustavujícím zasedání Platformy pro reformulace zahájili dialog o postupném snižování obsahu citlivě vnímaných živin a energie ve výrobcích a vytvořili tak odbornou platformu pro diskusi nad cíli, kterých by mohlo být reálně dosahováno. Reagují tak na tlak odborné veřejnosti týkající se možností zlepšování nutričního složení výrobků na trhu v České republice.

„Hlavními charakteristikami nesprávné výživy je energetická a nutriční nevyváženost stravy s nadměrným příjmem soli, nasycených mastných kyselin a transmastných kyselin, přidaných cukrů, s nedostatečným zastoupením ovoce a zeleniny. Potravinářská komora ČR proto navazuje na svoje edukační aktivity v oblasti zdravého životního stylu a rozšiřuje je i o snahy vedoucí k úpravám receptur potravin uváděných českými výrobci na trhu v České republice.“, řekl před zasedáním prezident Potravinářské komory ČR Miroslav Toman.

Na ustavujícím zasedání Platformy pro reformulace při České technologické platformě pro potraviny, které se uskutečnilo na začátku 2016, členové PK ČR – Nestlé Česko s.r.o., Karlovarské minerální vody, a.s., SEMIX PLUSO, spol. s r.o., Mars Czech s.r.o., Mlékárna Hlinsko, a.s., Svaz minerálních vod, BEAS, a.s., Nutribalance, VFU Brno, Český svaz zpracovatelů masa, UNILEVER ČR, spol. s r.o., F&N dodavatelé, s.r.o., Lactalis CZ, s.r.o. a Coca-Cola ČR spol. s r.o. – spustili dialog o postupném snižování obsahu citlivě vnímaných živin (sůl, přidaný cukr, nasycené mastné kyseliny, transmastné kyseliny) a energie ve výrobcích a vedle probíhajících edukačních aktivit v oblasti zdravého životního stylu tak vytvářejí odbornou platformu pro diskusi nad budoucími reformulačními aktivitami v České republice. Reagují tak na tlak odborné veřejnosti týkající se možností zlepšování nutričního složení výrobků na trhu v České republice a na výzvu uvedenou v akčních plánech pro implementaci Národní strategie Zdraví 2020 směřující k ustavení české platformy pro reformulace.

Prioritou platformy má být především vytvoření odborného zázemí pro diskusi nad jednotlivými reformulačními cíli, které mnohdy ze strany odborníků na zdraví a výživu zaznívají. Všechny reformulace vyžadují čas a nelze je uspěchat, jak ukázal jeden z úspěšných projektů vedoucí ke snižování obsahu sodíku v dehydratovaných potravinách trvající 5 let. Členové platformy proto zmapují dosažené úspěchy a seznámí s nimi odbornou i laickou veřejnost. Ve spolupráci s akademickou obcí nastaví střednědobé cíle pro další reformulace. „Jedná se o dlouhodobou záležitost, jak z hlediska jejího dosažení ve výrobě, tak z hlediska vlivu na chuťové preference spotřebitelů“, doplnil prezident Toman. Výrobci tak budou i nadále podporovat nejenom zdravý životní styl spotřebitelů, ale zároveň spustí projekty na snižování obsahu citlivě vnímaných živin a energie v jejich výrobcích.

 

Více informací:
Oddělení komunikace a vnějších vztahů
Ing. Dana Večeřová, ředitelka pro marketing a komunikaci
tel.: 296 411 184, 602 704 859
e- mail: vecerova@foodnet.cz
Internet: http://www.foodnet.cz
Adresa: Počernická 96/272, Praha 10 – Malešice, 108 03

19092016_TZ_Vznikla platforma výrobců.pdf [147.84 KB]

Zdroj: Potravinářská komora ČR