Bezpečnost potravin

Výjimečné zemědělské produkty a lokální potraviny – kolik ocenění mohou získat?

Vydáno: 22. 3. 2024
Autor: Akademie kvality

V souvislosti s plánovanými legislativními změnami se v současné době mluví o značkách kvality, jejichž exkluzivita se vztahuje k zeměpisnému označení, místu původu či tradičnímu výrobnímu postupu. Pojďme si společně připomenout druhy pečetí, které jsou díky důsledné kontrole ze strany státu pro zákazníka nejen zárukou kvality, ale i garancí pravosti, místa vzniku, standardů a bezpečnosti. V závěru článku se podíváme na příklady výrobků, které nedisponují pouze jediným oceněním, ale i dvěma (či dokonce více) logy značek kvality na obale.

Logo Chráněné označení původu (CHZO) identifikuje výrobek pocházející z konkrétního místa, regionu nebo krajiny a jeho kvalitu, pověst či jinou vlastnost lze z velké části přičítat právě této oblasti. ČR má v současné době zaregistrováno 26 výrobků s označením CHZO. Jako příklad uveďme Český modrý mák, Hořické trubičky či Olomoucké tvarůžky.

Chráněné zeměpisné označení (CHOP) nalezneme na potravinách, jejichž specifické vlastnosti a kvalita jsou dány převážně prostředím, v němž jsou produkovány. Zároveň musí být na tomto místě vyráběny a zpracovávány. ČR má v současné době zaregistrováno 17 výrobků s označením CHOP. Touto pečetí se může chlubit např. Český kmín, Pohořelický kapr či Žatecký chmel. 

Za zmínku stojí určitě i značka ZTS (Zaručená tradiční specialita). Tato pečeť značí produkt, který musí být vyroben buď z tradičních surovin nebo mít tradiční složení či být vyráběn tradičním postupem. ČR má v současné době zaregistrováno pouze 5 výrobků s logem ZTS a bez výjimky se jedná o masné výrobky. Konkrétně mluvíme o Liptovském salámu, Tradičním loveckém salámu, Spišských párcích, Tradičních špekáčcích a Pražské šunce.

Zajímavostí je, že jeden výrobek může získat i více ocenění. Například Štramberské uši od Hezounů obdržely jak pečeť CHZO, tak značku KLASA, Pohořelický kapr se může chlubit označením Klasa i CHOP a pivovar ZUBR je držitelem dokonce třech ocenění – konkrétně se jedná o značku Klasa, Regionální potravina a známku CHZO „České pivo“.

Více značek kvality na etiketě jednoho výrobku však není výsadou pouze potravin s označením CHZO či CHOP. Důkazem budiž například Děpoltovické máslo z farmy Kubernát, držitel značky Regionální potravina i loga BIO. Takových příkladů bychom ale našli celou řadu, nejedná se o žádný výjimečný jev. Zde je ale na místě připomenout, že každá značka či pečeť reflektuje jiné parametry. Jednoduše řečeno – pokud uvidíte na jednom obalu více známek kvality (ať už se jedná o CHZO, CHOP, ZTP, Klasu, Regionální potravinu či BIO), držíte v ruce mimořádný produkt splňující podmínky certifikace v rámci různých měřítek.

Zdroj: Akademie kvality