Bezpečnost potravin

Výjezdní zasedání Zemědělského výboru v ÚKZÚZ

Vydáno: 23. 3. 2015
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 19. 3. 2015.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský přivítal v svém sídle dne 17. 3. 2015 v rámci 17. schůze poslance Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Součástí jednání byla i diskuse nad připravovanou novelou zákona o vinohradnictví a vinařství.

Ve dnech 17. – 18. 3. 2015 proběhla 17. schůze Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, v rámci které poslanci zavítali také do sídla Ústředního kontrolního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Ředitel ústavu Ing. Daniel Jurečka spolu s nejužším vedením ÚKZÚZ představil poslancům ÚKZÚZ jako významnou kontrolní a dozorovou instituci zajišťující zejména bezpečnost vstupů do rostlinné produkce, a tedy i do potravinového řetězce. Byla zmíněna i druhá významná úloha ÚKZÚZ v oblasti státního zkušebnictví.

Na jednání poslanců s vedením ÚKZÚZ navazovalo jednání v širším okruhu zaměřené na aktuální téma novely zákona o vinohradnictví a vinařství. K tomuto jednání byli přizvání náměstek ministra zemědělství úseku komodit, výzkumu a poradenství Ing. Jindřich Šnejdrla, ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce Ing. Martin Klanica, prezident Svazu vinařů JUDr. Tibor Nyitray a generální ředitel Celní správy České republiky plk. Mgr. Petr Kašpar.

Mgr. Jaroslav Juřica
ředitel Kanceláře ústavu

Zdroj:  ÚKZÚZ